dk_2017_06_Glasguide_web

9 Vinduers energibalance - E ref I bygningsreglementet BR10 og i energimærkningsord- ningen støder man på en helt central størrelse til beskriv- else af vinduers energibalance, E ref . Energibalancen udtrykker forskellen mellem transmitteret energi (fra solen) og varmetabet gennem vinduet. Er energibalancen positiv, tilføres der mere energi gennem vinduet, end der tabes, set over en fyringssæson. Den ”gennemsnitlige” energibalance for vinduer beregnes på baggrund af et referencehus med en bestemt for- deling af vinduerne i forhold til verdenshjørnerne (Nord=26%, Syd=41%, Øst/vest=33%). Se mere herom i BR10 bilag 6. Formlen for E ref er : E ref = 196,4 * g w – 90,36 * U w hvor g w = er vinduets solenergitransmittans U w = er vinduets U-værdi Denne værdi er som nævnt en sammenvejet værdi og er udledt af lignende formler gældende for hver af de fire verdenshjørner. E ref skal altid beregnes for et enkeltfags, oplukkeligt vindue i standardstørrelsen 1230 x 1480 mm med en standardrude. Herved gøres det også let for forbrugeren at sammenligne værdierne. Desuden vil den nye en- ergimærkningsordning klassificere vinduer i forhold til deres E ref. *) 2-lags er B-mærket Futura+ A TRÆ|PUR|ALUMINIUM Futura+i A *) ALUMINIUM|PUR|ALUMINIUM Frame IC A *) TRÆ|PUR|ALUMINIUM Nation IC A *) TRÆ|PUR|ALUMINIUM 2-lags rude* E ref = -13,2 | Uw = 1,32 3-lags rude E ref = fra +16,9 | U w = fra 0,77 2-lags rude* E ref = -13,2 | Uw = 1,32 3-lags rude E ref = fra +16,9 | U w = fra 0,77 2-lags rude E ref = +0,6 | U w = 1,31 3-lags rude E ref = fra +30,6 | U w = fra 0,74 2-lags rude* E ref = -5,7 | Uw = 1,38 3-lags rude E ref = fra +30,6 | U w = fra 0,74

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgyMTg=