vinduer, døre, idealcombi, vindues industrien, Certifikater

VinduesIndustrien og DVC
Idealcombi er medlem Vinduesindustrien og er således tilsluttet Dansk Vindues Certificering (DVC), som kontrollerer, at produkterne som minimum opfylder de krav, der er stillet i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser. Vores produkter lever op til markedets strengeste krav, der sammen med en fælles garantisikringsordning sikrer kunderne den bedste produktkvalitet.

DVV-logo-to-lin.-cmyk

DVV (Dansk Vindues Verifikation).

Idealcombi’s vinduer og døre er DVV-certificerede, hvilket er et krav til alle medlemmer af VinduesIndustrien. DVV-certificeringen betyder, at vinduer og døre er produceret iht. VinduesInduestriens Tekniske Bestemmelser.

De Tekniske Bestemmelser

De Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre er udformet af VinduesIndustrien som en branchestandard, der skal sikre forbrugerne et produkt, hvor en række mindstekrav til god kvalitet er opfyldt.

Bestemmelserne beskriver og specificerer en række krav til virksomhedens organisation, produktoplysning, produktionsapparat, kvalitetsstyring, materialer og udførelse samt udfaldskrav til det færdige produkt.

Bestemmelserne indeholder også regler i forbindelse med certificering af produkterne. Det er altså bestemmelsernes formål at sikre, at det produkt, der forlader virksomheden, har en så høj materiale- og udførelsesmæssig standard, at det mindst svarer til kravene i de Tekniske Bestemmelser og virksomhedens egen omtale og mærkning af produktet.

Du kan finde det hele på VinduesIndustriens hjemmeside her

Certifikaterne

TræAlu

AluFRP

vinduer, døre, idealcombi, iso vektor, Certifikater

ISO 9001:2008
Vi er ISO 9001:2008 certificeret og sikrer dermed, at vi i alle virksomhedens procedurer lever op til denne standard, bl. a. til krav om løbende forbedringer. I ISO-certificeringen er kundetilfredsheden under lup, og vi sikrer dermed en stadig fokus på en kunderelevant forretningsudvikling.

 

Hent vores ISO 9001:2008 certifikat her

vinduer, døre, idealcombi, iso vektor, Certifikater

ISO 14001:2004
Vi er ISO 14001:2004 certificeret og sikrer dermed et strømlinet og samlet kvalitets- og miljøledelsessystem.

 

Hent vores ISO 14001:2004 certifikat her

vinduer, døre, idealcombi, energi vinduer, Certifikater

Energimærkningsordningen
Vi er medlem af energimærkningsordningen. Ordningen sikrer, at vores kunder kan identificere vores vinduer ud fra en energimæssig klassificering af produkterne.

Om mærkningen

Ordningen er indført af Energistyrelsen og VinduesIndustrien og har til formål at gøre det nemt at finde det mest energirigtige vindue.

Energimærkerne viser på en skala fra A til F, hvor energirigtigt vinduet er. Skalaen kendes fra andre produkter som køleskabe, opvaskemaskiner, biler, lyspærer m.m.

Certifikaterne

Certifikaterne er forbrugernes bevis på, at vores vinduer og døre er underlagt løbende kontrol og at vores vinduessystemers energidata er beregnet, afprøvet og verificeret af et uvildigt organ.

Forbrugerne kan bruge certifikaterne til at kontrollere energiegenskaberne på de vinduer, du vil købe.

Alle energicertificerede vinduer findes på den såkaldte positivliste, hvor certifikaterne kan downloades.

Se mere herom under Om energi eller på energimærkningsordningens egen hjemmeside www.energivinduer.dk.

FSC.cmyk

FSC® certificeringen

Idealcombi anvender udelukkende FSC®-certificeret træ. Det betyder, at alt træ til produktionen af vinduer og døre er hentet fra bæredygtigt skovbrug og sporbart tilbage til skoven.

I en FSC-certificeret skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven naturligt kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker der arbejder i og lever af skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

FSC-CERTIFIKAT