Byggeloven

Byggeloven er den rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Du kan læse mere om byggelovens formål og anvendelsesområde her:

BYGGELOVEN

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, der udspecificerer, hvad byggeloven kræver. Det fortæller, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Sammen med byggelovens sikrer bygningsreglementets krav, at byggerier udføres og indrettes i forhold til brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger. Bygningsreglementet angiver blandt andet kravene til bygningers konstruktion, indretning, materialevalg, og det er også heri kravene til bygningers energiforbrug findes.

Energistyrelsen har sammenfattet kravene for fremtiden i to klasser – Lavenergibygninger 2015 og Bygningsklasse 2020.

Det nye bygningsreglement – BR15

For at fremme udviklingen af ekstra energieffektivt byggeri inkluderer det nuværende Bygningsreglement 2010 en definition på lavenergibygninger ‘klasse 2015’. Anvendelse af lavenergiklassen er i første omgang frivillig, men fra 2015 forventes den at danne baggrund for skærpede energibestemmelser i bygningsreglementet.

Fra 2015 forventes kravene til vinduers Eref værdi at blive strammet til -17 kwh/m2 pr. år eller derover. I forhold til energimærkningen for facadevinduer svarer det til at vinduer som minimum skal have en energimærkning B.

Forventningerne til BR20

Det er regeringens mål, at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 pct. i forhold til niveauet i 1990.

Den nye bygningsklasse 2020 formulerer målet om reduktion af energiforbruget i nybyggeriet på 75%. I kravene til 2020-bygninger forventes det, at vinduer og døre som minimum skal have en energimærkning A med en Eref på 0 kwh/m2 pr. år eller derover.

Klassen forventes at blive standardkrav for alt byggeri i 2020. Frem mod 2020 vil klassen være en frivillig udviklingsklasse, som sikrer, at byggebranchen kan gøre sig konkrete erfaringer med opførelse af lavenergibyggeri inden for den givne energiramme.

BYGNINGSREGLEMENTET

Vi skræddersyer din løsning til dig

Standardløsningerne inden for vores produktserier er udgangspunktet for en skræddersyet løsning til netop dit projekt. Når du har valgt produktserie, har du  mulighed for at tilpasse de enkelte vinduestyper til dit eget behov. Herunder finder du en række af tilpasningsmuligheder, der kan bruges til at skabe netop den vinduesløsning, du søger. Ikke alle tilpasningsmuligheder kan bruges på alle vinduesserier, så kontakt vores Salgsafdeling for at få den helt rigtige løsning.

Sikkerhed

Ekstra solide og indbrudshæmmende beslag som:

  • massivt smedede hagekolver
  • rullekolver med kravetap
  • justérbare sikkerhedsslutblik
  • limede ruder
  • flerpunktslukke i vinduer
  • 3-punktslukke i døre

er standard i alle Idealcombi’s vinduer med paskvilbeslag og døre. Læs desuden mere om vores indbrudshæmmende beslag under indbrudssikring

Børnesikring og andre sikringsbeslag

Der findes en række muligheder for at sikre børn og husdyr og samtidig bibeholde muligheden for en god ventilation. En lang række af vores ét-grebsbetjente åbnefunktioner (vinduer og terrassedøre med paskvilgreb) har friktionsbremse og slutblik til brug for ventilering, men grebet er stadig funktionsdygtigt. Vi kan tilbyde en række børnesikringer på både paskviler og anverfere i form af både grebsspærrer og åbningsbegrænsere, herunder PN-sikringer, stormjern og -kroge, IPA-beslag mm.

Greb eller anverfere

En del af Idealcombi’s vinduestyper kommer som standard med anverfere, men kan leveres med paskvilgreb. Andre kan kun leveres med paskvilgreb. Ønsker du det ene eller anden type af lukkebeslag, så få en snak med Salgsafdelingen om, hvilke muligheder du har. Når du alligevel er ved det, så overvej om dit greb eller din ramme skal have børnesikring eller åbningsbegrænsning.

2-lags eller 3-lags rude

Vores produktserier Futura+, Futura+i, Frame IC og Nation IC leveres både med 2- og 3-lags rude. Futura+ udadgående er A-mærket både med 3-lags ruder og 2-lags ruder. Det kan have stor betydning for både økonomi, vægt af elementerne mm.

Futura+i, Frame IC og Nation IC er A-mærket med 3-lags ruder, mens de er B-mærket med 2-lags rude.

Der kan være meget energi at hente i at vælge den rigtige rudetype – men det skal også give mening. Overvej især:

  • i hvor høj grad energibesparelser overhovedet er en ambition for projektet
  • i hvilken stand bygningen er (forsvinder den nye gratis varme alligevel ud gennem tag eller murværk, så kan valget af en 3-lags rude måske være lige meget),
  • og om det kan betale sig at have 3-lags ruder i alle nye vinduer eller kun nogen enkelte

– og få derefter en snak med vores konsulenter om, hvilken rudetype der opfylder behovet.

Farver og Glas

Farver

Vi tilbyder dig valget mellem 15 standardfarver indvendigt og udvendigt. Vi benytter RAL-skalaen, og vi er naturligvis behjælpelige med andre farveløsninger, hvis projektet kræver en farve uden for vores standardfarver.

Designglas

Vi tilbyder en række designglas, der på forskellig vis hindrer eller hæmmer gennemsyn på steder, hvor det ikke er ønsket (ex. badeværelse eller entre). Der findes et væld af forskellige designs på markedet, og vi hjælper gerne med at finde et der passer, hvis det ønskede design ikke findes i vores sortiment.

Læs mere om farver og glas under Nye vinduer & døre eller hent vores GLASGUIDE her

Beslag

Vores beslag er valgt med omhu og selvom de ikke altid er synlige, er de med til at give en helhedsoplevelse af kvalitet. Vores beslag er ekstra solide og gør betjeningen af vores vinduer og døre nem og gnidningsløs. Beslagene skal naturligvis vedligeholdes som så mange andre mekanismer for at fungere optimalt, men det gøres nemt med lidt vand og sæbe og en dråbe olie et par gange om året.

Ventilation

Bygninger uden anden form for ventilation kan drage fordel af indbyggede friskluft ventiler i nye vinduer. Daglig ventilation er vigtig for et godt og sundt indeklima, og friskluft ventiler i vinduerne udskifter kontinuerligt luften i et rum og kan efterlades åbne hele døgnet.

Risiko for kondens, skimmelsvamp og andre gener, der er resultater af et dårligt indeklima, reduceres til et absolut minimum. Læs mere under Kondens og indeklima

Vinduer med motoråbning - Naturlig ventilation

Vi leverer vinduer og døre med indbygget motoriseret vinduesåbner. Vinduer med motoråbner er især relevante i bygninger, hvor vinduerne er placeret højt, men stadig skal kunne fungere som ventilationsåbning. Motoråbnere anvendes i stigende grad i kontorbygninger, institutioner og andre store bygninger med naturlig ventilation, et system, der overvåger og regulerer indeklimaet automatisk.

Naturlig ventilation fås i alle træ-aluminium produktserier. I praksis konstrueres systemet ved montering af en motoriseret vinduesåbner i eller på karmen af vinduer eller døre, som herefter tilkobles et styringssystem efter ønske.

I Futura+ og Contura monteres motoråbneren skjult i karmen. Systemet er derfor ikke synligt udefra eller indefra, og det er derfor muligt at kombinere automatisk styrede elementer med almindelige faste eller manuelt oplukkelige karme og rammer, uden at man kan se forskellen på funktionerne.

I Frame IC, Nation IC og Futura+i monteres motoråbneren på karmen og er således synlig.

Pudsebeslag

Sidestyrede vinduer er udstyret med pudsebeslag eller venderammebeslag, som anbefales til vinduer fra første sal og opefter.

De praktiske beslag gør, at du kan klare al pudsning indefra, hvilket er en mere sikker løsning end stige, spand og klud, når rengøringen foregår højt oppe.

Døre med 180 graders åbning

Det kan ofte være et ønske at terrassedøre kan åbne 180 grader, så døren ikke optager plads på terrassen. I enkelte tilfælde er det nok at fjerne bremsen, hvorefter døren kan åbne 180 grader. I de fleste tilfælde vil det, pga. murværket, være nødvendigt at sætte hængsler med ekstra udlæg på, så døren åbner parallelt med væggene. Stadig vil det selvfølgelig være vigtigt at placere døren korrekt i murhullet, for at dette kan lade sig gøre.

Terrassedøre med ekstra udlæg fås i produktserierne Frame IC/Nation IC.

Et godt indeklima

For at sikre et godt indeklima er det vigtigt, at der er masser af dagslys, en sund luftfugtighed, gode ventilationsmuligheder og ikke mindst foranstaltninger, der minimerer risikoen for overophedning af de enkelte rum.

Ved at holde et godt og sundt indeklima undgår man risikoen for kondensdannelser på den indvendige side af ruden, hvilket i sidste ende kan resultere i sundhedsskadelig skimmelsvamp, råd mm.

Den lidt mere tekniske…

Kondensdannelse opstår når varm, fugtig luft afkøles og får den relative fugtighed til at stige indtil en relativ fugtighed på 100 % (mætningsdamptrykket) nås. Hvis luften afkøles yderligere, vil der dannes kondens, som typisk vil sætte sig på kolde overflader. I huse vil den koldeste overflade i rummene typisk være ruden, og det er derfor her, man oftest oplever gener med indvendig kondensdannelse. For at omgå problemet med kondens er det derfor vigtigt, at boligens relative luftfugtighed holdes på et fornuftigt niveau – max. 45 % ved en stuetemperatur på 20oC.

Det er ganske nemt at undgå…

Det handler altså om at begrænse fugtigheden i luften indendørs. Ved at følge nedenstående enkle huskeregler kan man skabe et sundere og mere behageligt indeklima, undgå kondensdannelser og sidst men ikke mindst undgå risikoen for dannelse af skimmelsvampe, der typisk opstår, hvor fugten får lov at blive ’hængende’.

Luft ud flere gange dagligt
Bare 5-10 minutter, 2-3 gange om dagen. På den tid når møbler og vægge ikke at afkøles, så det har ikke nævneværdig betydning for dit varmeforbrug. Skab gerne gennemtræk ved både at åbne en dør og et vindue – så er den varme fugtige luft hurtigt skiftet ud med kølig og tør luft. Vær især omhyggelig med udluftningen i soveværelser og badeværelser, hvor fugten ophober sig. Er der indbygget friskluftventiler i dine vinduer, så lad dem endelig stå åbne.

Lad luften cirkulere fra rum til rum
Lad luften få frit lejde i alle rum ved at holde dørene åbne. Det er bedre, at fugtigheden får mulighed for at udjævne sig til alle rum end at den ophober sig i enkelte. Stillestående luft kondenserer nemmere og der er derfor større risiko for kondensdannelse i små lukkede rum.

Aftræk og ventiler
Et typisk problem, som mange overser, er tildækkede aftrækningskanaler og ventiler. Det kan være spindelvæv og støv, og det kan endda være hvepsebo og fuglereder. Sørg for jævnligt at holde aftræk og ventiler fri af snavs og skidt, så de fungerer bedst muligt.

Hold samme temperatur overalt
Rigtig mange boligejere holder forskellige temperaturer i forskellige rum, ex. Soveværelser med lav temperatur vs. stuer med en højere temperatur. I de kølige rum vil fugten sætte sig på ruderne, da luften ikke kan indeholde så meget fugt som i de varme rum. Hold så vidt muligt den samme temperatur overalt i boligen, 20-21oC, men er det en nødvendighed for dit velvære at sove køligt, så luft ekstra grundigt ud i dit soveværelse. Selv en kortvarig sænkning af temperaturen til natten kan være årsag til kondensdannelse.