Hop til indholdet.

Idealcombi har siden 2013 arbejdet intensivt og fokuseret med implementering og daglig anvendelse af Lean. Gennem årerne er der løbende blevet introduceret nye Lean værktøjer og systemer. Det har resulteret i en organisationsudvikling, som yderligere har professionaliseret vores arbejdsgange, processer og organisering.

 

Lean på Idealcombi handler i høj grad om:

Medarbejderinvolvering, synlig ledelse, systematik og standarder, træning, udvikling via løbende forbedringer, arbejdsmiljø, organisering, holdninger og adfærd.

Det gør vi bl.a. ved at have følgende roller, værktøjer og metoder i spil: 5S, friske øjne, synlig fabrik, målstyrings- og forbedringstavler, arbejde efter standarder, standardarbejde ledelse, teamkoordinatorer, sidemandsoplæring, TPM, TWI jobtrænere, træningsplanlægning og proceskonfirmering.

Opbygning og implementering af et væsentligt forbedret træningssystem, i vores produktion, har været et primært fokusområde de sidste år. Vores træningssystemet har klarer rammer, og er organiseret med tydelige rolle- og ansvarsfordelinger.

 

Hvorfor fokus på træning? Formålet for os er:

  • Sikre en tryg opstart for nye medarbejdere
  • Sikre arbejdet udføres ens så vi har høj processtabilitet
  • Sikre at arbejdet udføres sikkert, korrekt og effektivt

Effekten af vores fokus på træning viser sig i færre arbejdsskader og færre fejl. Men ikke mindst et grundlag for reelt, at kunne tale om ”standard work” efter best practice.

Vis knapper
Skjul knapper