Hop til indholdet.

Generelt om vedligehold

Træ|aluminiumsvinduer og døre fra Idealcombi kræver et minimum af vedligehold, hvilket under normale forhold begrænses til afvaskning af de udvendige flader med jævne mellemrum i lunkent vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel, for at fjerne snavs fra overfladen.
Herudover skal bevægelige beslagdele smøres efter behov og mindst 1 gang om året, og blot det samtidig sikres at glideskinner, styreskinner, tætningslister og lignende holdes fri for snavs og støv, vil elementet være fuld funktionsdygtigt mange år frem i tiden.

Her kan du læse hvordan du vedligeholder dine træ alu vinduer.

Generelt om rengøring af træ alu/vinduer og aluminiumsvinduer

 

De udvendige aluminiumsramme- og karmflader bliver påvirket af det omkringliggende miljø, hvor by- og industriområder med høj trafikintensitet og luftforurening, samt kystnære områder med saltholdig luft giver større tilsmudsning og påvirkning af overfladen, end ren landluft.
Rengøring og afvaskning bør ske med jævne mellemrum og mindst 2 gange om året, og kan gøres i forbindelse med at ruderne vaskes. Ramme- og karmflader vaskes i lunkent vand tilsat et neutralt vaskemiddel (bilshampo) og bagefter aftørres flader og kanter.

 

 

Generelt om smøring af træ/alu vinduer og aluminiumsvinduer

 

Det er vigtigt at smøre og vedligeholde alle typer beslag for at sikre en let og uhindret betjening og funktion af vore vinduer og døre i dagligdagen, og ligeledes er det et krav for at opretholde garantien på elementerne.
Hvor ofte man skal foretage smøring og vedligeholdelse, afhænger af brugen og den påvirkning, som beslagene bliver udsat for, fra vejrlig, miljø og luftforurening etc.
Af erfaring ved vi, at beslag anvendt i f.eks. byområder, industriområder, områder med høj trafikintensitet og i kystnære områder med saltholdig luft skal smøres og vedligeholdes oftere end beslag anvendt, hvor korrosionspåvirkningerne er mindre.

Vigtigt!
Alle beslag er smurt i forbindelse med monteringen på fabrikken. Men vi gør opmærksom på, at det påhviler den person/entreprenør, der er ansvarlig for monteringen at sikre sig, at alle bevægelige dele, med undtagelse af friktionsdele/glideskinner, er smurt med et egnet smøremiddel (f.eks. en universal fedt spray - brug ikke WD40) – inden aflevering til bygherren.

Generelt smøres alle bevægelige dele ved hængsler og lukke-/låsebeslag efter behov - dog mindst én gang om året.

Glideflader

 

Alle glideflader er anodiseret aluminium, og skal rengøres periodisk alt efter klimaforhold og luftforureningsgrad. Det anbefales, at overfladen gnides med klud eller svamp. Der må aldrig anvendes smergellærred, ståluld, soda eller andre rense- og slibemidler indeholdende alkalier eller syre på disse flader, men kun neutrale rengøringsmidler (bilshampoo).

Opfriskning af aluminiumskarmen rundt om vinduer og døre

Trænger det udvendige aluminiumsprofil til en opfriskning, kan man polere de pulverlakerede overflader, som på en bil.

Obs!
Eloxerede overflader kan man ikke friske op med polering.

Den udvendige vedligeholdelse af aluminiumsvinduer (Futura+i) er den samme som udvendig vedligeholdelse af træ/aluvinduer

Var indholdet nyttigt?

Vis knapper
Skjul knapper