Quick Guide Montage - Frame IC / Nation IC - DK

Generel brugervejledning Vinduer, udadgående Vinduer leveret med anver- fere, der fastholder rammen i lukket position, fastholdes i åben stilling af et indven- digt stormjern/stjerthage. Anverfere kan justeres ved at stramme eller løsne øskenen i gevindpladen på ram- men. Vinduer leveret med kantpaskvil, betjenes med et greb, monteret i rammen. Kantpaskvillen har juster- bare rullekolver, der går i indgrebmed slutblikkene, der sammensikrervinduetihøjgradmodtvungenadgang. Rullekolverne kan løbende justeres for at øge eller mindske trykket på tætningslisten i lukkesiden. Slutblikket har to stillinger. Det inderste hul er til luk- ning af vinduet, mens det yderste hul er en ventila- tionsstilling. Vinduer og terrassedøre med friktionsbeslag forbedrer mu- ligheden for at positionere rammen i en vilkårlig åben stilling. Friktionen kan juste- res ved at spænde eller løsne friktionsskruen på glideren i aluskinnen. Dog er der ikke mulighed for en fastlås- ning af stillingen, her skal der tilvælges en grebsbe- tjent bremse (standard på udadgående terrassedøre) som fungerer ved at lukke grebet, når rammen står i den ønskede position. Rammen skal have en vis åb- ning, inden der er fuld funktion af bremsen. Vendbart beslag er forsynet med en børnesikring, der akti- veres automatisk når vindues- rammen åbnes ca. 10 cm. Den deaktiveres ved at trykke den sorte sikringslås ind og deref- ter åbne vinduesrammen helt. Sikringen låser automatisk igen, når vinduesrammen drejer ca. 170° rundt, så ydersiden kan pudses indefra Vinduer, indadgående Kip stilling giver en åbning på ca. 20 mm. Hvis dreje-funktionen an- vendes til ventilering, bør rammen sikres mod at blæse i. Ved positi- onsskifte mellem de enkelte funk- tioner skubbes rammen på plads i karmen før grebet drejes. Dreje eller dreje/kip elementer kan have grebsbetjent bremse. Bremsen aktiveres i drejefunktionen, ved at dreje grebet ned. Hvis beslaget fejlbetjenes, drejes grebet til vandret og hængseslsidens ramme presses ind i karmen. Ved at aktivere rammeløfteren kan grebet føres op i lodret stilling. Herefter lukkes vinduret og grebes drejes ned i lukket stilling. Beslaget er nu tilbage i sin grundstil- ling. Døre Facadedøre leveres som standard med kantpaskvil, der har min. 3 lukkepunkter. Kantpaskvilen har låsekasse midt på rammen, rul- lekolver og sikkerhedsslutblik øverst og nederst. Låsekassen er med falle og massiv hagekolve og der- til hørende justerbart sikkerhedsslutblik. Når grebet trykkes ned frigøres alle lukkepunkter og døren kan åbnes. Når døren lukkes aktiveres de ne- derste og øverste lukkepunkter ved at løfte grebet opad – herefter kan døren aflåses. Vedligeholdelse Generelt smøres alle bevægelige dele ved hængsler og lukke/låsebeslag efter behov, dog mindst én gang om året. Se mere på Idealcombi’s montage app eller på montage.idealcombi.dk Detaljeret printvenlig brugervejledning findes på www.idealcombi.dk/brochurer Grebsbetjentbremse Handleoperatedbrakestay 0-18 o Betjeningsområde forbremse Areaofoperation forbrake 19-89 o ✓ IC26

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgyMTg=