Quick Guide Montage - Futura - DK

Generel brugervejledning Vinduerne leveres med kant- paskvil, der betjenes med et greb, monteret i rammen. Kantpaskvillen har justerbare rullekolver, der går i indgreb med slutblikkene, der sam- men sikrer vinduet i høj grad mod tvungen adgang. Rulle- kolverne kan løbende justeres for at øge eller mindske trykket på tætningslisten. Udadgående For at skåne ventilations- funktionen, er TurnPlus ventilationsslutblik for- synet med en rød plast- spærre, som afhjælper, at elementet fejlbetjenes i byggeperioden. Den røde plastspærre fjernes i for- bindelse med ibrugtagningen. Vinduer og terrassedøre med friktionsbeslag for- bedrer muligheden for at positionere rammen i en vilkårlig åben stilling. Friktionen kan justeres ved at spænde eller løsne friktions-skruen på glideren i alu- skinnen. Dog er der ikke mulighed for en fastlåsning af stillingen, her skal der tilvælges en grebsbetjent bremse (standard på udadgående terrassedøre) som fungerer ved at lukke grebet, når rammen står i den ønskede position. Rammen skal have en vis åbning, inden der er fuld funktion af bremsen. Vendbart beslag er forsynet med en integreret børnesik- ring, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Denne position kan også anvendes som ventilation ved at vippe den lille hvide spærrer frem og dermed låse beslaget fast i positionen. Yderligere åbning af vinduet sker ved at udløse børnesikringen. Er den lille hvide spærrer vippet frem til ventilationspositionen, forhindrer dette ikke lukning af vinduet. Når rammen er drejet 180° rundt uden for husets facade, griber børnesikringen igen. Dette sikrer fastholdelse under vinduespudsningen. Indadgående Kip-stilling giver en åbning på ca. 20mm afhængig af rammens størrelse. Hvis dreje-funktionen anvendes til ventilering, bør rammen sikres mod at blæse i. Ved positionsskifte mellem de enkelte funktioner skubbes rammen på plads i karmen før grebet drejes. Dreje eller dreje/ kip elementer kan have grebs- betjent bremse. Bremsen ak- tiveres i drejefunktion ved at dreje grebet ned. Hvis beslaget fejlbetjenes, drejes håndtaget til vand- ret, hængselsidens ramme presses ind i karmen. Ved at aktivere rammeløfteren kan grebet føres op i lodret stilling. Herefter lukkes vinduet og grebet drejes ned i aflåst stilling. Beslaget er nu tilbage i sin grundstil- ling. Vedligeholdelse Generelt smøres alle bevægelige dele ved hængsler og lukke/låsebeslag efter behov, dog mindst én gang om året. Se mere på Idealcombi’s montage app eller på montage.idealcombi.dk Grebspositioner TurnPlus Ventilation Åben Open Lukket Closed Lukket Closed Ventpos.2 Ventpos.3 Ventpos. 1 3 2 1 1 2 “click” “click” 3 Grebspositioner TurnPlus Ventilation Åben Open Lukket Closed Lukket Closed Ventpos.2 Ventpos.3 Ventpos. 1 3 2 1 1 2 “click” “click” 3 Detaljeret printvenlig brugervejledning findes på www.idealcombi.dk/brochurer Grebsbetjent bremse Handle operated brake stay 0-18 o Betjeningsområde for bremse Area of operation for brake 19-89 o ✓ IC26

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgyMTg=