dk_2017_06_Glasguide_web

2 Ude Inde 4- 20-4 6- 18-4 4-18-6,4 Kvalificeret glasvalg Glas og ruder er i dag så avancerede, at de mere basale behov som beskyttelse mod vind og vejr, gennemsyn og gennemstrømning af dagslys er suppleret med et væld af andre funktioner som brand- sikring, lyddæmpning, solafskærmning og meget mere. Rudens opbygning Lavenergiruder er bygget op af to eller flere glas med et afstands- profil imellem. Definitionen 4-20-4 betyder, at lavenergiruden består af et glas på 4 mm, et afstandsprofil på 20 mm og sidst et glas på 4 mm. Det første glas er defineret som glaslag 1 og er det udvendige glas, mens det andet glas er glaslag 2 og dermed det indvendige glas (en trelags-lavenergirude vil således have et glaslag 3). Ved at variere tykkelsen og antallet af glas, bredden af afstand- sprofilet, forskellige typer for belægning/laminering og typen af luft/gas i mellem glassene kan man regulere rudens funktion og dermed skabe forskellige typer ruder, der dækker forskellige behov f.eks. lyddæmpning eller solafskærmning. Samtidigt er det muligt at kombinere flere funktioner i samme rude. Energiruder Varmetabet fra boligen og ud til omgivelserne har stor betydning for boligens varmeforbrug, og derfor er rudernes isoleringsevne vigtig. Isoleringsevne angives som Ug-værdi. Lavenergiruder har en god isoleringsevne og en høj lystransmission Fakta God isoleringsevne Lavere U w -værdi i det samlede element (modsat U g -vær- dien, der alene betegner rudens isoleringsevne) Højere temperatur på glassets indvendige kant eliminerer risikoen for kondensdannelse Bedre harmoni i designet Ingen merpris for kunderne Idealcombi har valgt varm kant som standard afstandsprofil. (lysgennemgang). Ved at reducere kuldenedfald og kuldestråling forbedrer lavenergiruder indeklimaet, nedsætter behovet for opvarmning, bidrager til lavere energiregninger og dermed et bedre miljø. Varm kant Afstanden mellem de to glas i en lavenergirude sikres af et afstand- sprofil. Traditionelt er det udført af aluminium eller stål, hvilket giver anledning til en såkaldt ”kuldebro” i rudens kantområde. Idealcombi anvender varm kant som standard i alle elementer. Varm kant er et afstandsprofil af termoplastisk materiale. Den varme kant formindsker kuldebroen i rudens kantområde. Dette er direkte med til at formindske vinduets samlede varmetab, udtrykt ved U w -værdien - til glæde for miljøet og for den private økonomi. Desuden opnår man ved brug af varm kant, at temperaturen langs rudens kanter hæves, hvilket mindsker risikoen for indvendig kondens i randzonen. En smukkere helhed Den mørke varme kant giver vinduet en mere harmonisk helhed. Samtidig elimineres en stor del af den lysrefleksion i ruderne, som stålprofilerne med deres blanke overflader før i tiden har skabt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgyMTg=