dk_2017_06_Glasguide_web

3 Hvad betyder forkortelsen? E ref - Energibalancen Energitilskuddet (E ref ) er en værdi, som viser om vinduet bidrager positivt eller negativt til bygningens varmebalance. Tallet me- dregner både solindfald og varmetab i fyringssæsonen. Et positivt energitilskud betyder, at vinduet i fyringssæsonen netto giver en tilførsel af energi til bygningens opvarmning. Den bedste E ref opnås altså ved en kombination af en høj g-værdi og en lav U-værdi. Læs mere om E ref på side 197. Ug-værdi - Isoleringsevne U g -værdien angives som værdien midt på ruden og kaldes midt- punktsværdi eller centerværdi. Værdien opgives i følgende enhed: W/m 2 K (Watt pr. m 2 x Kelvin). Et lavt tal betyder, at ruden har en god isoleringsevne mod varmetab. U g -værdi E ref -værdi LR ud -værdi LT-værd i - LysTransmission (Lysgennemstrømning) Værdien angives i % som et udtryk for den mængde lys, der kommer ind gennem ruden. Et højt tal betyder stor lysgennemstrømning. g-værdi - TST (Total SolenergiTransmittans eller Solenergi- gennemgang) Værdien angives i %, som udtryk for den del af solenergien (var- meenergi), der kommer ind gennem ruden. Et højt tal betyder stor tilførsel af solenergi. LR ud - LysReflektion udad Reflektionen angives i % som den del af lyset, der reflekteres udad. (Sammenligneligt angives reflektion indad som LRind). Et højt tal betyder, at der opleves en stor spejleffekt set udefra. T uv - Transmission (gennemgang) af UltraViolet stråling Gennemgangen angives i % som den del af solens ultraviolette stråler, der kommer ind gennem ruden. Et lavt tal betyder lav påvirkning af uv-strålerne indenfor, og dermed reduceres falmeef- fekten på hjemmets genstande. R w dB - Lydreduktion Reduktionen angives i decibel, og beskriver rudens evne til at reduc- ere generende støj. Et højt tal betyder en stor lydreduktionsevne. Tallet er ikke udregnet som en procentvis reduktion, men som en fast størrelse i forhold til rudens opbygning. LT-værdi T uv -værdi g-værdi R w dB-værdi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgyMTg=