Hop til indholdet.

Vidste du at Idealcombi er ISO 14001 Miljøcertificeret?

Hos Idealcombi erkender vi, at vores virksomhed påvirker det omgivende miljø. Vi ønsker at begrænse de negative effekter af denne påvirkning, ved at vise ansvar og respekt for naturen og miljøet i øvrigt.

Som ISO 14001 certificeret forpligter vi os til løbende forbedringer på miljøområdet og til at forebygge forurening.

Miljøhensyn indgår som en naturlig del af alt hvad vi gør.

Hvad får virksomheden, de ansatte, kunder og det øvrige samfund ud af en ISO 14001?
ISO 14001 bruges i dag af virksomheder og organisationer i alle størrelser og inden for alle brancher og sektorer som et ledelsesværktøj til at styre håndtering af miljøpåvirkninger, reducere ressourceforbruget og give ledelsen overblik over virksomhedens miljøperformance.

Topledelsens rolle er tydeligt beskrevet i ISO 14001. 
Det er eksplicit, hvad topledelsen skal gøre. Fx skal ledelsen i højere grad tage ejerskab for at arbejde med de væsentlige miljøforhold, som de selv har været med til at udpege, på linje med resten af organisationens overordnede strategiske retning. Det skal være med til at sikre, at miljøledelsessystemet bliver en mere integreret del af hele organisationen.

Det er ikke nok blot at implementere et ledelsessystem. ISO 14001 har fokus på løbende forbedringer,
der skal sikre, at organisation og system følges ad, og at miljøindsatsen hele tiden optimeres.

Vis knapper
Skjul knapper