Hop til indholdet.

Et godt indeklima

For at sikre et godt indeklima er det vigtigt, at der er masser af dagslys, en sund luftfugtighed, gode ventilationsmuligheder og ikke mindst foranstaltninger, der minimerer risikoen for overophedning af de enkelte rum.

Ved at holde et godt og sundt indeklima undgår man risikoen for kondensdannelser på den indvendige side af ruden, hvilket i sidste ende kan resultere i sundhedsskadelig skimmelsvamp, råd mm.

Den lidt mere tekniske…

Kondensdannelse opstår når varm, fugtig luft afkøles og får den relative fugtighed til at stige indtil en relativ fugtighed på 100 % (mætningsdamptrykket) nås. Hvis luften afkøles yderligere, vil der dannes kondens, som typisk vil sætte sig på kolde overflader. I huse vil den koldeste overflade i rummene typisk være ruden, og det er derfor her, man oftest oplever gener med indvendig kondensdannelse. For at omgå problemet med kondens er det derfor vigtigt, at boligens relative luftfugtighed holdes på et fornuftigt niveau – max. 45 % ved en stuetemperatur på 20oC.

Det er ganske nemt at undgå…

Det handler altså om at begrænse fugtigheden i luften indendørs. Ved at følge nedenstående enkle huskeregler kan man skabe et sundere og mere behageligt indeklima, undgå kondensdannelser og sidst men ikke mindst undgå risikoen for dannelse af skimmelsvampe, der typisk opstår, hvor fugten får lov at blive ’hængende’.

Luft ud flere gange dagligt
Bare 5-10 minutter, 2-3 gange om dagen. På den tid når møbler og vægge ikke at afkøles, så det har ikke nævneværdig betydning for dit varmeforbrug. Skab gerne gennemtræk ved både at åbne en dør og et vindue – så er den varme fugtige luft hurtigt skiftet ud med kølig og tør luft. Vær især omhyggelig med udluftningen i soveværelser og badeværelser, hvor fugten ophober sig. Er der indbygget friskluftventiler i dine vinduer, så lad dem endelig stå åbne.

Lad luften cirkulere fra rum til rum
Lad luften få frit lejde i alle rum ved at holde dørene åbne. Det er bedre, at fugtigheden får mulighed for at udjævne sig til alle rum end at den ophober sig i enkelte. Stillestående luft kondenserer nemmere og der er derfor større risiko for kondensdannelse i små lukkede rum.

Aftræk og ventiler
Et typisk problem, som mange overser, er tildækkede aftrækningskanaler og ventiler. Det kan være spindelvæv og støv, og det kan endda være hvepsebo og fuglereder. Sørg for jævnligt at holde aftræk og ventiler fri af snavs og skidt, så de fungerer bedst muligt.

Hold samme temperatur overalt
Rigtig mange boligejere holder forskellige temperaturer i forskellige rum, ex. Soveværelser med lav temperatur vs. stuer med en højere temperatur. I de kølige rum vil fugten sætte sig på ruderne, da luften ikke kan indeholde så meget fugt som i de varme rum. Hold så vidt muligt den samme temperatur overalt i boligen, 20-21oC, men er det en nødvendighed for dit velvære at sove køligt, så luft ekstra grundigt ud i dit soveværelse. Selv en kortvarig sænkning af temperaturen til natten kan være årsag til kondensdannelse.

Vis knapper
Skjul knapper