Hop til indholdet.

Miljø hele vejen rundt

Idealcombi forholder sig aktivt til miljøhensyn i hver eneste fase af produktionen. Det er vores miljøpolitik løbende at revidere og optimere vores produktionsprocesser, så vi kontinuerligt sikrer et reduceret energiforbrug og en reduceret miljøbelastning.
Langt den største miljøbelastning sker hos forbrugeren i form af varmetab gennem vinduer og døre. Derfor vægter vi det højt at informere og vejlede kunderne til det mest energirigtige valg.

Idealcombi er ISO 14001 certificeret og arbejder målrettet for at sikre, at fremstillingen af vores produkter påvirker miljøet mindst muligt, jf. vores miljøfolder, som nøje beskriver de konkrete områder, hvor vi har stillet krav til en miljøvenlig produktion og arbejdsplads.

Se vores certifikater

 

Udvikling
Vi udvikler hele tiden vores produkter, så de lever op til de miljøstandarder og krav, samfundet og lovgivningen stiller til os alle som borgere. Faktisk er vi foran lovgivningen i vores udvikling, og sikrer derved at vores produkter lever op til fremtidens krav. Derved er vi med til at sætte standarden for fremtidens produkter. Idealcombi’s produkter er blandt de absolut mest energibesparende på markedet.
Vi bestræber os ligeledes på, at udviklingen er baseret på materialer med mindst mulig miljøpåvirkning, herunder vægt af råmaterialer, som påvirker miljøbelastningen ved transport. For eksempel har vi erstattet en del træ/komposit med PUR, som er et lettere materiale.

Indkøb
Vi anvender FSC®-certificeret fyrretræ fra ansvarligt skovbrug, hvilket betyder, at alle træbaserede vinduer og døre kan leveres med FSC mærkning.

Vi har fokus på, at vores leverandører lever op til vores miljøkrav. Vores valg af leverandører er desuden påvirket af et nærhedsprincip, således at miljøbelastning i forbindelse med transport af materialer minimeres.

Genanvendelse
Affaldstræ fra produktionen anvendes blandt andet til opvarmning af egne kedler og om sommeren leveres det træ, som vi ikke selv genanvender til biotransport, spånpladefremstilling og MDF-fremstilling m.m.
Aluminiumsaffald bliver smeltet om og genbrugt, ligesom glasaffald bliver sendt til genanvendelse.
I alle former for overfladebehandling af træet anvender vi de mest miljøvenlige produkter. Al overflademaling på trækomponenter er vandbaseret og vi anvender et genvindingssystem, således at farvepartikler skilles fra overskydende lak fra produktionen, hvorefter den overskydende lak kan genanvendes.

Transportaffald fra leverandører som f.eks. pap, papir og plast sorteres og genanvendes 100%, ligesom paller indgår i et retursystem.

Transport/Logistik
Vi arbejder kontinuerligt på en optimering af det brændstofforbrug, der går til transport til og fra produktionen.
Således skal vores egne køretøjer skal altid opfylde den højeste miljø-norm.
Vores chauffører oplæres i brændstofbesparende kørsel og den enkelte lastbil monitoreres for brændstofforbrug pr. kilometer, så der kan optimeres mest muligt.

Logistikafdelingen sørger altid for at vores lastbiler er fyldt helt op og den kortest mulige og mest direkte rute planlægges – derudover kører vores biler aldrig tomme tilbage, da de afhenter råmaterialer samt returvarer til fabrikken i Hurup på tilbagevejen.

Bortskaffelse
Elementer fra Idealcombi har en lang levetid, men når tiden kommer til bortskaffelse, kan store dele af elementerne genbruges. Vi anbefaler derfor, at elementer afleveres på en genbrugsstation og skilles i de fraktioner, som den lokale genbrugsplads anviser, således at mest muligt kan genanvendes.

 

Miljøvaredeklaration
Branchemiljøvaredeklarationer er blevet udarbejdet for typiske danske vinduer inden for forskellige materialegrupper. Miljøvaredeklarationerne er baseret på gennemsnitsdata fra 3 virksomheder for hver materialegruppe. Miljøvaredeklarationerne og datafiler til implementering i LCAByg kan findes på DVV’s hjemmeside:

https://dvv.dk/miljoevaredeklarationer

[helpful]

Vis knapper
Skjul knapper