Hop til indholdet.

Bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed er et begreb, som tolkes forskelligt i forskellige sammenhænge. Alment kendt kan bæredygtighed dog defineres ud fra tre elementer: social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed.

Med Idealcombi’s vinduer og yderdøre er der fokus på både social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Idealcombi bidrager til det bæredygtige byggeri.

Bæredygtighed - Idealcombi - Sicial, økonomisk og miljømæssig

Et dokumenteret bæredygtigt byggeri kan i Danmark opnås med en bæredygtigheds-certificering som eksempelvis DGNB

DGNB-certificeret byggeri

DGNB for bygninger har afsæt i en vurdering af de tre alment kendte temaer inden for bæredygtighed og hertil suppleres med en vurdering af teknik, proces og området. Hvert tema består af en række kriterier, som benyttes til at evaluere kvaliteten af det bæredygtige byggeri.

Den grundlæggende vægtning af bæredygtighedstemaerne i DGNB fordeler sig på følgende måde:

Proces kvalitet 12,5%
Miljø kvalitet 22,5%
Økonomisk kvalitet 22,5%
Social kvalitet 22,5%
Teknisk kvalitet 15,0%
Områdets kvalitet 5,0%

DGNB-certificeringen kræver dokumentation for opfyldelse af kriterierne. Med vinduer og yderdøre fra Idealcombi bidrager man til at opnå point i en DGNB-certificering. Nogle oplysninger er tilgængelige via tilbud/ordre eller via idealcombi.dk mens andre oplysninger kan rekvireres hos sælger.

Her er et overblik over de kriterier som Idealcombi kan bidrage til.

 

Kvalitet Kriterienavn Idealcombi bidrag
Proces PRO1.5 Vejledning om vedligehold og brug af bygningen For vejledning om vedligehold og brug, se Idealcombi’s Montage- og Brugervejledning, montage.idealcombi.dk.
Ved udarbejdelse af en BIM-model kan Idealcombi’s BIM-objekter for de forskellige produktserier med fordel anvendes, se idealcombi.dk/vinduer-erhverv/teknisk/revit-bim.
PRO2.2 Dokumentation af kvalitet i udførelsen Dokumentation for bestilte vinduer og døre fremgår af tilbud/ordrebekræftelse.
CE-mærker og ydeevnedeklarationer findes her: idealcombi.dk/ce-maerkning.
PRO2.4 Brugerkommunikation Vejledning om vinduers funktioner m.m. er tilgængelig i Idealcombi’s Montage- og Brugervejledning, se montage.idealcombi.dk.
Miljø ENV1.1 Livscyklusvurdering (LCA) Informationer om materialemængder er nødvendige, for at kan udarbejde en LCA. Idealcombi’s Materiale-specifikationer kan rekvireres hos sælger.
ENV1.3 Ansvarsbevidst ressourceindvinding Idealcombi’s FSC®-certifikat findes her: idealcombi.dk/om-idealcombi/miljoe/kvalitetssikring-og-certifikater.
Økonomisk ECO1.1 Totaløkonomi (LCC)  Vinduer og døres levetid fastlægges i henhold til DGNB-manualens metode.
ECO2.2 Robusthed Idealcombi's vinduer og yderdøres levetid afhænger bl.a. af at Montage- og Brugervejledningen følges, se montage.idealcombi.dk.
Social SOC1.1 Termisk komfort U-værdi og g-værdi fremgår af tilbuddet/ordrebekræftelsen og energioversigten.
SOC1.3 Akustisk klima Idealcombi har fået udført en række eksterne test af vinduers lydreduktionsevne.
Ydermere har Idealcombi adgang til eksterne testrapporter for en række ruders lydreduktionsevne. Lyddata kan rekvireres hos sælger.
SOC1.4 Visuel komfort Rudeværdier fremgår af rudedatablade, som kan rekvireres hos sælger.
Teknisk TEC1.1 Brandsikring og sikkerhed Idealcombi producerer vinduer med redningsåbninger.
TEC1.3 Klimaskærmens kvalitet  U-værdi fremgår af tilbuddet/ordrebekræftelsen og energioversigten.
TEC1.5 Design for vedligehold og rengøringsvenlighed Idealcombi tilbyder forskellige typer af opluk, hvor det inde fra er muligt at klare den udvendige vinduespudsning.
Idealcombi's vinduer og yderdøre vedligeholdes iht. Idealcombi's Montage- og Brugervejledning, se montage.idealcombi.dk.
TEC1.8 Dokumentation med miljøvaredeklarationer (EPD) Branchemiljøvaredeklarationer for typiske danske vinduer og tilhørende datafiler til implementering i LCAbyg er tilgængelige på vinduesindustrien.dk.

Idealcombi 2021

 

Læs mere om, hvordan Idealcombi forholder sig til miljø:

Idealcombi og miljø

Vis knapper
Skjul knapper