Hop til indholdet.

Byggeloven

Byggeloven er den rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Du kan læse mere om byggelovens formål og anvendelsesområde her:

BYGGELOVEN

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, der udspecificerer, hvad byggeloven kræver. Det fortæller, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Sammen med byggelovens sikrer bygningsreglementets krav, at byggerier udføres og indrettes i forhold til brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger. Bygningsreglementet angiver blandt andet kravene til bygningers konstruktion, indretning, materialevalg, og det er også heri kravene til bygningers energiforbrug findes.

Energistyrelsen har sammenfattet kravene for fremtiden i to klasser – Bygningsreglementet 2018 og Lavenergiklasse.

 

Det nye bygningsreglement – BR18

For at fremme udviklingen af ekstra energieffektivt byggeri inkluderer det nuværende Bygningsreglement 2018 en definition på lavenergibygninger ‘Lavenergiklasse’. Anvendelse af lavenergiklassen er  frivillig..

Fra 2020 forventes kravene til vinduers Eref værdi at blive strammet til 0 kWh/m2 pr. år eller derover. I forhold til energimærkningen for facadevinduer svarer det til at vinduer som minimum skal have en energimærkning A.

 

BYGNINGSREGLEMENTET

[helpful]

Vis knapper
Skjul knapper