Hop til indholdet.

Byggeloven

Byggeloven er den rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Du kan læse mere om byggelovens formål og anvendelsesområde her:

BYGGELOVEN

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, der udspecificerer, hvad byggeloven kræver. Det fortæller, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Sammen med byggelovens sikrer bygningsreglementets krav, at byggerier udføres og indrettes i forhold til brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger. Bygningsreglementet angiver blandt andet kravene til bygningers konstruktion, indretning, materialevalg, og det er også heri kravene til bygningers energiforbrug findes.

Energistyrelsen har sammenfattet kravene for fremtiden i to klasser – Lavenergibygninger 2015 og Bygningsklasse 2020.

Det nye bygningsreglement – BR15

For at fremme udviklingen af ekstra energieffektivt byggeri inkluderer det nuværende Bygningsreglement 2010 en definition på lavenergibygninger ‘klasse 2015’. Anvendelse af lavenergiklassen er i første omgang frivillig, men fra 2015 forventes den at danne baggrund for skærpede energibestemmelser i bygningsreglementet.

Fra 2015 forventes kravene til vinduers Eref værdi at blive strammet til -17 kwh/m2 pr. år eller derover. I forhold til energimærkningen for facadevinduer svarer det til at vinduer som minimum skal have en energimærkning B.

Forventningerne til BR20

Det er regeringens mål, at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 pct. i forhold til niveauet i 1990.

Den nye bygningsklasse 2020 formulerer målet om reduktion af energiforbruget i nybyggeriet på 75%. I kravene til 2020-bygninger forventes det, at vinduer og døre som minimum skal have en energimærkning A med en Eref på 0 kwh/m2 pr. år eller derover.

Klassen forventes at blive standardkrav for alt byggeri i 2020. Frem mod 2020 vil klassen være en frivillig udviklingsklasse, som sikrer, at byggebranchen kan gøre sig konkrete erfaringer med opførelse af lavenergibyggeri inden for den givne energiramme.

BYGNINGSREGLEMENTET

Vis knapper
Skjul knapper