Historien om et dansk erhvervseventyr

Idealcombi blev i 1973 grundlagt af brødrene Bent og Henning Søgaard i forældrenes lade i Hurup i Vestjylland. Virksomheden voksede sig hurtigt større, og i 1981 blev den omlagt til aktieselskabet Ideal Vinduet A/S med en medarbejderstab på 20 mand. Allerede få år efter – i 1984 – åbnede brødrene en ny 3.500 mstor vinduesfabrik i Hurup, hvor det revolutionerende vinduessystem CombiFrame i 1988 så dagens lys i et virksomhedssamarbejde med KPK Døre og Vinduer under navnet CombiFrame A/S. Allerede få år efter blev CombiFrame A/S 100% opkøbt af IdealVinduet A/S.

Vinduer, døre, Om Idealcombi

 Fra venstre: Henning Søgaard, Bent Søgaard, Martin Søgaard og Mikael Søgaard

Først med det nye

Som den første vinduesproducent i Danmark begyndte Ideal Vinduet i 1998 at kvalitetsoptimere og fingerskarre kernetræ (fjerne knasterne i træet) med et nyt højteknologisk anlæg. Det blev startskuddet til en yderligere ekspansion af virksomheden, der i en fusion af Ideal Vinduet A/S og CombiFrame A/S i 2002 under navnet Idealcombi A/S, åbnede salgsafdeling og agenturer i London, Irland, Skotland og Island. Fire år i træk fra 2002 til 2005 figurerede Idealcombi på Berlingske Nyhedsmagasins årlige Guld1000 liste over Danmarks største virksomheder og indtog en velfortjent position blandt den absolutte top i dansk erhvervsliv. I 2004 var det samlede produktionsareal oppe på over 56.000 mog salgskontoret i London indtog nye og større lokaler.

Brødrene Søgaards næse for innovation og produktudvikling har gennem alle år været drivkraften bag det faktum, at Idealcombi er først på markedet med nye teknologier og adskillige skridt foran, når det gælder om at læse markedets krav og behov. I 2005 introducerede Idealcombi som de første på markedet produktforbedringen Varm Kant som standard i alle vinduer og døre (en termoplastisk afstandsprofil i termoruder, der minimerer risikoen for kondensdannelse i rudens kant og øger komfortzonen i rummet).

I 2007-08 investerede Idealcombi i yderligere 17.000 mfabrikshal udstyret med det mest topmoderne og højteknologiske produktionsanlæg i branchen i en tid, hvor andre virksomheder, pga. lavkonjunkturen udløst af finanskrisen, valgte at skære ned og ikke foretage nye investeringer. Brødrenes fornemmelse for markedets udvikling og fremsynethed i forhold til kommende energikrav mundede ud i lanceringen af et helt unikt, nyt energivindue Futura+ i eftersommeren 2010. Produktet blev lige fra start en bragende succes og er siden fulgt op af Nation Energy og Futura+i , som tilsammen med Futura+ udgør Idealcombi’s energiprodukter.

Fremtiden er sikret

Idealcombi er på kun lidt over 40 år gået fra at være et tomandsfirma i en lade i Hurup til Danmarks største uafhængige vinduesproducent med et produktionsareal på 100.000 m2  og mere end 500 medarbejdere, der på dansk grund er beskæftiget med at udvikle og producere nogle af verdens bedste og mest energibesparende vinduer og døre. Et vaskeægte dansk erhvervseventyr.

Fyrtårnet i dansk vinduesindustri

Vores mission er:

 • Sikre overskud og bevare selvstændighed
 • Kunden i centrum med rådgivning i øjenhøjde
 • Bevare danske arbejdspladser
 • Høj grad af omkostningsfokus
 • Producere med respekt for naturen
 • Innovativ i produkt og produktion

Visionen er klar

Vision 2015 er funderet på fem fokusområder, der er:

 • Kvalitet – i alt hvad vi gør
 • Levering – vi holder hvad vi lover
 • Omkostninger – der skaber værdi
 • Markedet – udvikling skaber vækst
 • Medarbejdere & Arbejdsmiljø – i centrum

Værdier, der skaber holdninger og kultur

Idealcombi’s værdisæt definerer den grundlæggende holdning og kultur, som virksomheden ønsker skal være fundamentet for medarbejderne i deres arbejdsliv og som skal være synlig overfor kunder, samarbejdspartnere og interessenter.

Værdierne er:

 • Kvalitet i alt hvad vi gør
 • Troværdighed
 • Sammenhold og loyalitet
 • Respekt for hinanden
 • Positiv atmosfære

Miljø hele vejen rundt

Idealcombi forholder sig aktivt til miljøhensyn i hver eneste fase af produktionen. Det er vores miljøpolitik løbende at revidere og optimere vores produktionsprocesser, så vi kontinuerligt sikrer et reduceret energiforbrug og en reduceret miljøbelastning.
Langt den største miljøbelastning sker hos forbrugeren i form af varmetab gennem vinduer og døre. Derfor vægter vi det højt at informere og vejlede kunderne til det mest energirigtige valg.

Udvikling
Vi udvikler hele tiden vores produkter, så de lever op til de miljøstandarder og –krav, samfundet og lovgivningen stiller til os alle som borgere. Faktisk er vi foran lovgivningen i vores udvikling, og sikrer derved at vores produkter lever op til fremtidens krav. Derved er vi med til at sætte standarden for fremtidens produkter. Idealcombi’s produkter er blandt de absolut mest energibesparende på markedet.
Vi bestræber os ligeledes på, at udviklingen er baseret på materialer med mindst mulig miljøpåvirkning, herunder vægt af råmaterialer, som påvirker miljøbelastningen ved transport. For eksempel har vi erstattet en del træ/komposit med PUR, som er et lettere materiale.

Indkøb
Vi anvender FSC®-certificeret træ fra bæredygtigt skovbrug og har fokus på, at vores leverandører lever op til vores miljøkrav.
Vores valg af leverandører er desuden påvirket af et nærhedsprincip, således at miljøbelastning i forbindelse med transport af materialer minimeres.

Genanvendelse
Affaldstræ fra produktionen anvendes blandt andet til opvarmning af egne kedler og om sommeren leveres det træ, som vi ikke selv genanvender til biotransport, spånpladefremstilling og MDF-fremstilling m.m.
Aluminiumsaffald bliver smeltet om og genbrugt, ligesom glasaffald bliver sendt til genanvendelse.
I alle former for overfladebehandling af træet anvender vi de mest miljøvenlige produkter. Al overflademaling på trækomponenter er vandbaseret og vi anvender et genvindingssystem, således at farvepartikler skilles fra overskydende lak fra produktionen, hvorefter den overskydende lak kan genanvendes.

Transportaffald fra leverandører som f.eks. pap, papir og plast sorteres og genanvendes 100%, ligesom paller indgår i et retursystem.

Transport/Logistik
Vi arbejder kontinuerligt på en optimering af det brændstofforbrug, der går til transport til og fra produktionen.
Således skal vores egne køretøjer skal altid opfylde den højeste miljø-norm.
Vores chauffører oplæres i brændstofbesparende kørsel og den enkelte lastbil monitoreres for brændstofforbrug pr. kilometer, så der kan optimeres mest muligt.

Logistikafdelingen sørger altid for at vores lastbiler er fyldt helt op og den kortest mulige og mest direkte rute planlægges – derudover kører vores biler aldrig tomme tilbage, da de afhenter råmaterialer samt returvarer til fabrikken i Hurup på tilbagevejen.

Bortskaffelse
Elementer fra Idealcombi har en lang levetid, men når tiden kommer til bortskaffelse, kan store dele af elementerne genbruges. Vi anbefaler derfor, at elementer afleveres på en genbrugsstation og skilles i de fraktioner, som den lokale genbrugsplads anviser, således at mest muligt kan genanvendes.

Presse

Idealcombi A/S blev grundlagt i 1973 og er Danmarks største producent af vinduer og døre i træ og kombineret træ/aluminium. Virksomheden er familieejet, har hovedkontor i Hurup, Thy, og beskæftiger i dag ca. 550 medarbejdere fordelt på lokationerne Hurup, København, Aarhus, London og Dublin.

Presseansvarlig: Marianne Bidstrup

 

LogoerBilleder

 Vinduer, døre

 

Idealcombi CMYK

 

Retningslinjer og brug

Logoet består af et bomærke (karmsnittet) og en logotype (firmaets navn, Idealcombi). De to elementer må ikke flyttes fra hinanden eller gøres større eller mindre i forhold til hinanden.

Frizone og størrelse

For at sikre, at Idealcombi’s logo fremstår tydeligt og let læseligt, skal der være en frizone til andre elementer omkring logoet svarende til 1 x bredden af bomærket. For at sikre læsbarheden af logoet skal minimumhøjden på logoet være 5 mm. Der er ingen øvre grænse for logoets størrelse.

Placering

Logoet må placeres horisontalt og vertikalt, men ikke i andre vinkler.

Farver

Logoet benyttes som vist i farverne blå og sort (henholdsvis Pantone 295C/CMYK 100,60,0,40) og BlackC/CMYK 0,0,0,100). Farverne må ikke ændres og logoet må ikke gøres transparent. Undtagelsesvis kan logoet optræde helt i hvidt (negativt) eller helt i sort.

Pay-off

Logoet benyttes undertiden med payoff’et ”Udvikler vinduet”. Der gælder de samme regler som for logoet uden payoff, blot er minimumshøjden 12 mm for at sikre læsbarheden af payoff’et.

Hvis du har spørgsmål til brugen af Idealcombi’s logo eller har brug for et andet format, er du velkommen til at kontakte Marketingafdelingen