Hop til indholdet.

Energibyggerier

Byggeriets energiforbrug

Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Danmark har et af verdens mest restriktive regelsæt, når der tales om bygningers CO2-udledning.

Kravene til moderne boliger

Energibesparelser og nedbringelse i udledningen af CO2 er et af de væsentligste punkter i Erhvervsstyrelsens bygningsreglement, som stiller stadig skrappere krav til byggeindustrien.

Kravene til energiberegningen for både nybyggeri, renovering og tilbygninger er beskrevet i bygningsreglementet.

Idealcombi opfylder ikke alene de nuværende krav, men fremtidssikrer vores produkter ved hele tiden at bruge ressourcer på konstant forbedring af konstruktion og materialer. Vi ønsker, at vores produkter skal være førende på markedet inden for energirigtige vinduer og døre.

Vi støtter samtidig op om indsatsen for en mere miljørigtig produktion. Vi tilpasser løbende vores produktion til at anvende de mest miljørigtige materialer og processer muligt, og vi søger at genanvende så meget som muligt af det spild, som produktionen medfører.

 

Energibalancen

Varme ind – varme ud

En væsentlig kilde til varmetab fra vores boliger sker gennem lukkede vinduer. Man måler vinduets energibalance (Eref) som forskellen mellem, hvor meget gratis varme, der kommer ind udefra fra solen, og hvor meget der forsvinder ud igen gennem vindueskonstruktionen.

Eref = Varmetilførsel – Varmetab

En positiv Eref betyder i store træk, at man får mere varme ind end der forsvinder ud. Omvendt betyder en negativ Eref, at der forsvinder mere varme end der kommer ind. Reglerne for, hvor høj energibalancen skal være i vinduer i både nybyggeri og renoveringsprojekter er beskrevet i bygningsreglementet, der opdateres minimum hvert 5. år.

Den 1. juli 2020 kom der en opdatering af Bygningsreglementet BR18, som betyder skærpede energikrav til vinduer og døre, så der fremover kun kan vælges A-mærkede vinduer til såvel nybyggeri som ombygning.

Læs om skærpelserne her

 

Energimærkning

Energimærkningsordningen er oprettet som en uvildig instans, hvor alle har muligheden for at sammenligne markedets vinduer og døre i en A-F klassificering, som også kendes fra eksempelvis hårdehvidevarebranchen. Energimærkningen er frivillig for de danske vinduesproducenter.

Vinduesproducenterne står på den såkaldte positivliste med de produkter, der er certificeret og med tilhørende certifikat.

Certifikatet indeholder oplysninger om vinduets konstruktion, materialer samt data på standardrude og energi. På hjemmesiden www.energivinduer.dk finder du mange flere oplysninger om ordningen eller du kan finde en oversigt over vore energimærkede produkter ved at klikke på POSITIVLISTEN. Her finder du U-værdier, Eref m.m. for de forskellige vinduesserier.

Der er en ordforklaring, der forklarer de mange forskellige terminologier, man anvender inden for energivinduer og energimærkningsordningen.

 

Er et A-vindue så bare et A-vindue?

Nej – det er vigtigt at holde sig for øje, at hver af kategorierne A-F spænder over et interval. Det vil sige, at et A-vindue både kan ligge i toppen af A-kategorien og i bunden af A-kategorien. Derfor er det også vigtigt at kigge på energibalancen, Eref, når man sammenligner energivinduer fra de forskellige producenter. Der kan være store energibesparelser at hente mellem toppen og bunden inden for de enkelte kategorier.

 

Beregning af energibesparelser

Skifter du dine ældre vinduer ud med nye lavenergivinduer, opnår du ikke alene en besparelse på den årlige varmeregning og din CO2-udledning, men du forbedrer også dit indeklima med mindre træk og kulde. På www.energivinduer.dk kan du lave en beregning over, hvor meget du, som udgangspunkt, kan spare i kroner og ører ved at skifte dine udtjente vinduer ud med nye. Vær dog opmærksom på, at beregningsmodellen er skabt på grundlag af standardtyper af huse og vinduer og derfor ikke må betragtes som et endegyldigt svar, men den kan sagtens give en indikation af omfanget.

 

Energitilskud

Har du søgt energitilskud?

Ikke alle er klar over, at man kan søge energitilskud, når man energirenoverer sin ejendom.

I dag er energiselskaberne forpligtet til at hjælpe forbrugerne med energibesparelser. De må selvom, hvordan de gør det, men typisk yder energiselskabet et energitilskud eller tilbyder rådgivning.

Det er vigtigt, at du undersøger dine muligheder hos energiselskaberne – det behøver ikke være din nuværende leverandør – men sørg for at få en aftale på plads om energitilskud eller energirådgivning inden du går i gang med projektet. Det er for sent at søge om en ordning, når først projektet kører.

Sørg for i løbet af projektet at gemme al dokumentation, faktura, kvitteringer osv. Disse skal sendes til energiselskabet, når projektet er afsluttet.

Spar energi

Energistyrelsen har oprettet en hjemmeside, der hedder Spar Energi. På den kan du blandt andet læse om forskellige former for energirenoveringer, byggevarer, byggepolitik, krav, energiforbrug og meget mere.

Du finder desuden et helt afsnit om vinduer og energibesparelser.

Det er også her du kan søge om tilskud fra Energirenoveringspuljen.

SPAR ENERGI

Du finder også en sammenfatning af de nuværende og de forventede krav til nye facadevinduer:

NYE FACADEVINDUER

 

Lystransmittans

Søger du oplysninger om vinduers lystransmittans, kan du se disse på positivlisten på energivinduer.dk

 

[helpful]

Vis knapper
Skjul knapper