Hop til indholdet.

Energikrav til vinduer og døre

Energikrav til vinduer og døre

I juli 2020 blev der foretaget en opdatering af bygningsreglementet.  Det betød skærpede regler, som at et vindue ikke må udlede mere varme end det tilfører boligen i form af solvarme.

I Bygningsreglementet står der at: energibalancen for referencevinduet ikke må være mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Reglerne kort fortalt:

Vinduer  skal opfylde et energikrav, der hedder Eref  ≥ 0 kWh/m²K pr. år.
Med den gældende energimærkningsordning, svarer dette til energiklasse A.

Der kan benyttes lydglas og andre funktionsglas hvis referencevinduet overholder kravet til energibalancen.
Der kan dog vælges glas med lavere solvarmetransmittans (g-værdi) hvis der kan påvises en energibesparelse ved det.

Døre skal opfylde en U-værdi på højst 1,0 W/m²K

Døre med funktionskrav*) skal opfylde en U-værdi på højst 1,4 W/m²K

Skyde – og foldedøre skal opfylde en U-værdi på højst 1,0 W/m²K eller en Eref  ≥ 0 kWh/m2 pr. år

For sommerhuse og lignende ferieboliger fastholdes kravet om en U-værdi på højst 1,80 W/m²K for døre og vinduer.

Bygningsreglement Idealcombi Døre Vinduer*) Funktionskrav er brandmodstand, sikring af en flugtvej, personsikkerhed (hvor underkanten af glasfeltet er placeret lavere end 800 mm fra gulv), indbrudshæmning større end modstandsklasse EN 1627/RC3 eller en øget lydreduktion større end 35 dB

Disse Idealcombi vinduer opfylder de nye krav:

Futura+ (2-lags)
Futura+ (3-lags)
Futura+i (3-lags)
Frame IC (3-lags)
Frame I (3-lags)

 

Nation IC (3-lags)
Nation I (3-lags)

 

Vis knapper
Skjul knapper