Hop til indholdet.

OBS!

Forligskredsen bag den politiske energiaftale, der ligger bag skærpelsen i Bygningsreglementet har vedtaget en forlængelse af overgangsperioden frem til 1. februar 2021.

 

Pr. 1. juli 2020 kom der en opdatering af bygningsreglementet

Det betyder skærpede energikrav til vinduer og døre, så der fremover kun kan vælges A-mærkede vinduer til såvel nybyggeri som ombygning.

De skærpede regler betyder, at et vindue ikke må udlede mere varme end det tilfører boligen i form af solvarme.

I Bygningsreglementet står der at: energibalancen for referencevinduet ikke må være mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Indtil årsskiftet kan bygherrer selv vælge, om de vil have A- eller B-mærkede vinduer, når de udskifter eksisterende vinduer.

Men fra 1. januar kan kun vælges A-mærkede vinduer.

Reglerne kort fortalt:

Fra 1. januar 2021 skal vinduer opfylde et energikrav, der hedder Eref  ≥ 0 W/m²K pr. år.
Med den gældende energimærkningsordning i 2020, svarer dette til energiklasse A.

Det er fortsat tilladt at anvende B-mærkede vinduer, hvis man som bygherre har ansøgt om byggetilladelse senest den 31. december 2020.

Der kan benyttes lydglas og andre funktionsglas hvis referencevinduet overholder kravet til energibalancen.
Der kan dog vælges glas med lavere solvarmetransmittans (g-værdi) hvis der kan påvises en energibesparelse ved det.

Døre med glas samt skyde- og foldedøre skal opfylde en U-værdi på 1,0 W/m²K eller en Eref  ≥ 0 W/m²K pr. år.
Døre uden glas skal opfylde en U-værdi på 0,8 W/m²K.

For sommerhuse og lignende ferieboliger fastholdes kravet om en U-værdi på højst 1,8 W/m²K for døre og vinduer.

Montagetidspunkt eller byggetilladelse

Hvad gælder?

For byggerier, som kræver byggetilladelse er det ansøgningstidspunktet, der er gældende. Hvis der er søgt inden 31/12-2020, må der monteres “gamle” vinduer/døre – ellers skal de nye krav opfyldes.

Hvis der ikke er krav om byggetilladelse, er det montagetidspunktet, der er gældende. Der må derfor ikke monteres B-mærkede elementer efter 31/12-2020 – med mindre, der er tale om sommerhuse.

Disse Idealcombi vinduer opfylder de nye krav:

Futura+ (2-lags)
Futura+ (3-lags)
Futura+i (3-lags)
Frame IC (3-lags)
Frame I (3-lags)

 

Nation IC (3-lags)
Nation I (3-lags)

 

Vis knapper
Skjul knapper