Hop til indholdet.

Vinduers energibalance

I Bygningsreglementet (BR18) og i energimærkningsordningen vil man støde på en helt central størrelse til beskrivelse af vinduers energibalance, Eref. Energibalancen udtrykker forskellen mellem transmitteret energi (fra solen) og varmetabet ud gennem vinduet.

Er energibalancen positiv tilføres der mere energi gennem vinduet end der tabes, set over en fyringssæson.

Energibalancen for vinduer beregnes på baggrund af et referencehus med en bestemt fordeling af vinduerne i forhold til verdenshjørnerne (Nord=26%, Syd=41%, Øst/vest=33%). Se mere herom i BR18, Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug – afsnit 1.6.

Formlen for Eref er : Eref = 196,4 * gw – 90,36 * Uw, hvor gw = er vinduets solenergitransmittans og Uw = er vinduets U-værdi
Denne værdi er som nævnt en sammenvejet værdi, og er udledt af lignende formler gældende for hver af de fire verdenshjørner.
Eref skal altid beregnes for et enkeltfags, oplukkeligt vindue i standardstørrelsen 1230 x 1480 mm. Herved gøres det også let for forbrugeren at sammenligne værdierne.

 

Nye krav til energi 2021

 

Energi Idealcombi Energirenoveringspuljen

Pr. 1. juli 2020 kom der en opdatering af bygningsreglementet

Det betyder skærpede energikrav til vinduer og døre, så der fremover kun kan vælges A-mærkede vinduer til såvel nybyggeri som ombygning.

 

 

Energibalance Energimærkning
Produkt E-ref [kWh/m2/år] Klasse Certifikat nr.
Futura+ 30 – Topstyret

+0,6

A

507-1.4

2-lags standard lav-energirude (Argon)
Futura+ 44 – Topstyret

+30,6

A

507-3.1

3-lags standard lav-energirude (Argon)
Futura+ 44 (Medi g) – Topstyret

+19,5

A

507-4.1

3-lags standard lav-energirude (Argon)
Futura+ I (28 mm) - Kip/Dreje

-5,7

B

507-6.1

2-lags standard lav-energirude (Argon)
Futura+i (48 mm) - Kip/Dreje

+30,6

A

507-7.1

3-lags standard lav-energirude (Argon)
Futura+i (48 mm) (Medi g) - Kip/Dreje

+19,5

A

507-8.1

3-lags lav-energirude (Argon)
Frame IC 28 - Topstyret

-13,2

B

507-10.2

2-lags standard lav-energirude (Argon)
Frame IC 48 - Topstyret

+16,9

A

507-11.1

3-lags standard lav-energirude (Argon)
Frame IC 48 (Medi g) - Topstyret

+7,5

A

507-12.1

3-lags lav-energirude (Argon)
Nation IC 28 - Topstyret

-13,2

B

507-13.2

2-lags standard lav-energirude (Argon)
Nation IC 48 - Topstyret

+16,9

A

507-14.1

3-lags standard lav-energirude (Argon)
Nation IC 48 (Medi g) - Topstyret

+7,5

A

507-15.1

3-lags lav-energirude (Argon)
Frame I - Dreje/kip

+13,3

A

507-16.1

3-lags standard lav-energirude (Argon)
Frame I (Medi g) - Dreje/kip

+2,9

A

507-17.1

3-lags lav-energirude (Argon)
Nation I - Dreje/kip

+13,3

A

507-18.1

3-lags standard lav-energirude (Argon)
Nation I (Medi g) - Dreje/kip

+2,9

A

507-19.1

3-lags lav-energirude (Argon)
Frame I (e-mix) - Dreje/kip

+7,8

A

507-20.1

3-lags lav-energirude (Argon)
Nation I (e-mix) - Dreje/kip

+7,8

A

507-21.1

3-lags lav-energirude (Argon)
Frame IC (medi g 2) - Topstyret

+9,3

A

507-22

3-lags lav-energirude (Argon)
Nation IC (medi g 2) - Topstyret

+9,3

A

507-23

3-lags lav-energirude (Argon)

 

I energimærkede produktsystemer er gennemgående sprosser kun tilladt i specielle tilfælde, f.eks. hvis de statiske forhold kræver det eller hvis to forskellige ruder skal adskilles.

Bemærk at de anførte energiklasser er med Idealcombi’s argonfyldte standardruder med høj g-værdi (High g) for det pågældende produktsystem med mindre andet er anført, eks. (Medi g = middel g-værdi)

Se mere om energimærkningsordningen for vinduer på www.energivinduer.dk

Vis knapper
Skjul knapper