Hop til indholdet.

ISO 45001:2018 (arbejdsmiljø)

ISO 45001 certificeringen bidrager til at skabe rammer og struktur omkring vores arbejdsmiljøorganisation. Rammer og strukturer der støtter det daglige arbejdsmiljøarbejde. Et arbejde der udføres i fællesskab af vores medarbejdere, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Certificeringen understøtter vores vision om at blive regionens mest eftertragtede arbejdsplads gennem et sundt og sikkert arbejdsmiljø.”

Hent vores ISO 45001:2018 certifikat her

 

ISO 9001:2015 (kvalitet)

Vi er ISO 9001:2015 certificeret og sikrer dermed, at vi i alle virksomhedens procedurer lever op til denne standard, bl. a. til krav om løbende forbedringer. I ISO-certificeringen er kundetilfredsheden under lup, og vi sikrer dermed en stadig fokus på en kunderelevant forretningsudvikling.

Hent vores ISO 9001:2015 certifikat her

 

ISO 14001:2015 (miljøledelse)

Vi er ISO 14001:2015 certificeret og sikrer dermed et strømlinet og samlet kvalitets- og miljøledelsessystem.

Hent vores ISO 14001:2015 certifikat her

Indeklimamærket

Dansk Indeklima Mærkning

Produkter fra Idealcombi er Indeklimamærket. Med den officielle indeklimamærkning kan slutbrugerne, som skal leve med vores produkter i mange årtier, føle sig trygge i deres hverdag, velvidende at vinduer og døre fra Idealcombi ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet.

Læs mere om Dansk Indeklima Mærkning her

 

CE-Mærkning

Idealcombis produkter er CE-mærkede - se alle CE-mærkninger her og læs mere om CE-mærkningen her

VinduesIndustrien

Idealcombi er medlem af Vinduesindustrien. Vores produkter lever op til markedets strengeste krav, der sammen med en fælles garantisikringsordning sikrer kunderne den bedste produktkvalitet.

 

DVV (Dansk Vindues Verifikation)

Idealcombi’s vinduer og døre er DVV-certificerede, hvilket er et krav til alle medlemmer af VinduesIndustrien. DVV-certificeringen betyder, at vinduer og døre er produceret iht. VinduesInduestriens Tekniske Bestemmelser.

DE TEKNISKE BESTEMMELSER
De Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre er udformet af VinduesIndustrien som en branchestandard, der skal sikre forbrugerne et produkt, hvor en række mindstekrav til god kvalitet er opfyldt.

Bestemmelserne beskriver og specificerer en række krav til virksomhedens organisation, produktoplysning, produktionsapparat, kvalitetsstyring, materialer og udførelse samt udfaldskrav til det færdige produkt.

Bestemmelserne indeholder også regler i forbindelse med certificering af produkterne. Det er altså bestemmelsernes formål at sikre, at det produkt, der forlader virksomheden, har en så høj materiale- og udførelsesmæssig standard, at det mindst svarer til kravene i de Tekniske Bestemmelser og virksomhedens egen omtale og mærkning af produktet.

Du kan finde det hele på VinduesIndustriens hjemmeside her

Certifikaterne

TræAlu

AluFRP

 

Energimærkningsordningen

Vi er medlem af energimærkningsordningen. Ordningen sikrer, at vores kunder kan identificere vores vinduer ud fra en energimæssig klassificering af produkterne.

OM MÆRKNINGEN
Ordningen er indført af Energistyrelsen og VinduesIndustrien og har til formål at gøre det nemt at finde det mest energirigtige vindue.

Energimærkerne viser på en skala fra A til F, hvor energirigtigt vinduet er. Skalaen kendes fra andre produkter som køleskabe, opvaskemaskiner, biler, lyspærer m.m.

Certifikaterne
Certifikaterne er forbrugernes bevis på, at vores vinduer og døre er underlagt løbende kontrol og at vores vinduessystemers energidata er beregnet, afprøvet og verificeret af et uvildigt organ.

Forbrugerne kan bruge certifikaterne til at kontrollere energiegenskaberne på de vinduer, du vil købe.

Alle energicertificerede vinduer findes på den såkaldte positivliste, hvor certifikaterne kan downloades.

Se mere herom under Om energi eller på energimærkningsordningens egen hjemmeside www.energivinduer.dk.

 

FSC® certificering

Idealcombi anvender FSC®-certificeret fyrretræ. Det betyder, at alle træbaserede vinduer og døre kan leveres med FSC mærkning.

I en FSC-certificeret skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven naturligt kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker der arbejder i og lever af skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

FSC-CERTIFIKAT

 

KVALITETSSIKRING OG CERTIFIKATER I UK

Vis knapper
Skjul knapper