CE MÆRKNING GENERELT

CE MÆRKNING GENERELT

Siden den 1. Februar 2010 har alle vindues- og dørproducenter skullet mærke deres produkter med det kendte CE-mærke. Byggevaredirektivet CE-mærkningen er en direkte konsekvens af EU’s indre marked, der skal sikre varer og tjenesteydelsers fri bevægelighed mellem landene. For at føre intentionerne ud i praksis er der udarbejdet en række direktiver og forordninger for forskellige produktgrupper. Vinduer og døre hører ind under Byggevareforordningen (305/2011), der indeholder syv grundlæggende krav som alle bygværker skal leve op til:

 •     mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
 •     brandsikring
 •     hygiejne, sundhed og miljø
 •     sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen
 •     beskyttelse mod støj
 •     energibesparelser og varmeisolering
 •     bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

Disse krav er gjort håndgribelige i såkaldte ”harmoniserede” standarder. Læs mere om Idealcombi’s CE mærkning i menuen til venstre.

LOVGRUNDLAGET

I Danmark er CE-mærkning gjort lovbestemt direkte gennem: Byggevareforordningen (305/2011) PRODUKTSTANDARDEN.

For døre og vinduer hedder den harmoniserede standard: DS/EN 14351-1+A1:2010 Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber.

Som navnet antyder gælder denne standard ikke for elementer med brandmodstandsevne og røgtæthedsegenskaber og standarden gælder heller ikke for indvendige døre.

Produktstandarden fortæller hvordan man bestemmer forskellige ydeevneegenskaber, f.eks. akustisk ydeevne, farlige stoffer, lufttæthed osv. I henhold til Annex ZA i produktstandarden er det er lovgivningen i det land, hvor produktet markedsføres, der bestemmer hvilke ydeevneegenskaber der som minimum skal deklareres.

I Danmark betyder dette at producenten via CE-mærket som minimum skal deklarere:

 •     Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)
 •     Sikkerhedsudstyrs bæreevne
 •     Strålingsegenskaber – solfaktor og lystransmittans

samt give oplysninger om evt. afgivelse af farlige stoffer til indeklimaet.

DOKUMENTATION

Kapitel Emne Henvisning Bemærkning
5. Klassifikation og betegnelse

Tilsigtet brug

Produktsortiment

Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Holdbarhed

Holdbarhed

Se længere nede

Produkter

Produkter

Produkter

Brugervejledning
Betingelser og garantier

6. Håndtering, installation og vedligeholdelse

Opbevaring og håndtering

Opbevaring og håndtering

Modtagelse og opbevaring

Brugervejledning

(1)
7. Evaluering af overensstemmelse

Førstegangsprøvning

Fabrikkens egen produktionskontrol

Ydeevnedeklaration

ISO 9001-certifikat

Se længere nede

(2)
8. Etikettering og mærkning

Sporbarhed

Etikettering

Mærkning

Se længere nede

Se længere nede

Se længere nede

SPORBARHED

Lille etiket Stor etiket Mærkning i ruden
Elementer med rude X X
Elementer uden rude* X

ETIKETTER

Her er vores 2 etikettestørrelser med følgende elementer:

Lille etiketvinduer, døre, idealcombi

 • CE logo
 • Firmalogo, WEB-adresse og telefonnummer
 • DVV logo
 • Medarbejdernr. eller initialer

 

Stor etiketvinduer, døre, idealcombi

 • CE logo
 • Firmalogo, WEB-adresse og telefonnummer
 • Ordrenummer (6 cifre)
 • Positionsnummer
 • Elementvægt
 • DVV logo
 • Produktionsnummer (9 cifre)
 • Medarbejdernr. eller initialer

MÆRKNING I RUDEN

Gældende fra og med 20. februar 2017

Gældende fra og med 1. januar 2015


Gældende fra og med uge 37 (serie 39) 2014 til 31. december 2015

EfterUge37


Gældende fra og med 1. februar 2014

Efter_01.02.2014


Gældende før 1. februar 2014

Før_01.02.2014


CE-Mærkning (gældende)


CE-MÆRKER gældende fra 20.01.2017

Natura

CE-mærke – Natura – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Natura – Ind- og udadgående døre

Frame

CE-mærke – Frame – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Frame – Ind- og udadgående døre

Contura

CE-mærke – Contura | Frame – Faste og indadgående vinduer

CE-mærke – Contura | Nation – Faste og indadgående vinduer

Nation

CE-mærke – Nation – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Nation – Ind- og udadgående døre

Futura

CE-mærke – Futura – Faste og udadgående vinduer

Futura+ Udadgående

CE-mærke – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 38 mm

CE-mærke – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 30 mm

CE-mærke – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 44 mm

CE-mærke – Futura+ – Udadgående terrassedør, 30 mm

CE-mærke – Futura+ – Udadgående terrassedør, 44 mm

CE-mærke – Futura+ – Udadgående skydedør, 30 mm

CE-mærke – Futura+ – Udadgående skydedør, 44 mm

Nation Energy

CE-mærke – Nation Energy – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Nation Energy – Udadgående døre

Futura+ Indadgående

CE-mærke – Futura+ – Faste og indadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – Futura+ – Faste og indadgående vinduer, 48 mm

FRAME IC

CE-mærke – FRAME IC 28 – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – FRAME IC 48 – Faste og udadgående vinduer, 48 mm

CE-mærke – FRAME IC 28 – Ind- og udadgående døre, 28 mm

CE-mærke – FRAME IC 48 – Ind- og udadgående døre, 48 mm

NATION IC

CE-mærke – NATION IC 28 – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – NATION IC 48 – Faste og udadgående vinduer, 48 mm

CE-mærke – NATION IC 28 – Ind- og udadgående døre, 28 mm

CE-mærke – NATION IC 48 – Ind- og udadgående døre, 48 mm

Ydeevnedeklaration (DoP) gældende fra 20.01.2017

(Declaration of Performance – DoP)

Natura

DoP – Natura – Faste og udadgående vinduer

DoP – Natura – Ind- og udadgående døre

Frame

DoP- Frame – Faste og udadgående vinduer

DoP- Frame – Ind- og udadgående døre

Contura

DoP- Contura | Frame – Faste og indadgående vinduer

DoP- Contura | Nation – Faste og indadgående vinduer

Nation

DoP- Nation – Faste og udadgående vinduer

DoP – Nation – Ind- og udadgående døre

Futura

DoP – Futura – Faste og udadgående vinduer

Futura+ Udadgående

DoP – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

DoP – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 38 mm

DoP – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 30 mm

DoP – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 44 mm

DoP – Futura+ – Udadgående terrassedør, 30 mm

DoP – Futura+ – Udadgående terrassedør, 44 mm

DoP – Futura+ – Udadgående skydedør, 30 mm

DoP – Futura+ – Udadgående skydedør, 44 mm

Nation Energy

DoP – Nation Energy – Faste og udadgående vinduer

DoP – Nation Energy – Udadgående døre 

Futura+ Indadgående

DoP – Futura+ – Faste og indadgående vinduer, 28 mm

DoP – Futura+ – Faste og indadgående vinduer, 48 mm

FRAME IC

DoP – FRAME IC 28 – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

DoP – FRAME IC 48 – Faste og udadgående vinduer, 48 mm

DoP – FRAME IC 28 – Ind- og udadgående døre, 28 mm

DoP – FRAME IC 48 – Ind- og udadgående døre, 48 mm

NATION IC

DoP – NATION IC 28 – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

DoP – NATION IC 48 – Faste og udadgående vinduer, 48 mm

DoP – NATION IC 28 – Ind- og udadgående døre, 28 mm

DoP – NATION IC 48 – Ind- og udadgående døre, 48 mm


CE-Mærkning (Arkiv)

CE-MÆRKER gældende fra 12.08.2016 - 19.01.2017

Natura

CE-mærke – Natura – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Natura – Ind- og udadgående døre

Frame

CE-mærke – Frame – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Frame – Ind- og udadgående døre

Contura

CE-mærke – Contura | Frame – Faste og indadgående vinduer

CE-mærke – Contura | Nation – Faste og indadgående vinduer

Nation

CE-mærke – Nation – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Nation – Ind- og udadgående døre

Futura

CE-mærke – Futura – Faste og udadgående vinduer

Futura+ Udadgående

CE-mærke – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 38 mm

 

Nation Energy

CE-mærke – Nation Energy – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Nation Energy – Udadgående døre

Futura+ Indadgående

CE-mærke – Futura+ – Faste og indadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – Futura+ – Faste og indadgående vinduer, 48 mm

FRAME IC

CE-mærke – FRAME IC 28 – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – FRAME IC 48 – Faste og udadgående vinduer, 48 mm

CE-mærke – FRAME IC 28 – Ind- og udadgående døre, 28 mm

CE-mærke – FRAME IC 48 – Ind- og udadgående døre, 48 mm

NATION IC

CE-mærke – NATION IC 28 – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – NATION IC 48 – Faste og udadgående vinduer, 48 mm

CE-mærke – NATION IC 28 – Ind- og udadgående døre, 28 mm

CE-mærke – NATION IC 48 – Ind- og udadgående døre, 48 mm

 

CE-MÆRKER gældende fra 16.02.2016 - 11.08.2016

(CE-mærker)

Natura

CE-mærke – Natura – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke- Natura – Ind- og udadgående døre

Frame

CE-mærke- Frame – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke- Frame – Ind- og udadgående døre

Contura

CE-mærke- Contura | Frame – Faste og indadgående vinduer

CE-mærke- Contura | Nation – Faste og indadgående vinduer

Nation

CE-mærke- Nation – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Nation – Ind- og udadgående døre

Futura

CE-mærke – Futura – Faste og udadgående vinduer

Futura+ Udadgående

CE-mærkning – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærkning – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 38 mm

Nation Energy

CE-mærke – Nation Energy – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Nation Energy – Udadgående døre 

Futura+ Indadgående

CE-mærke – Futura+ – Faste og indadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – Futura+ – Faste og indadgående vinduer, 48 mm

FRAME IC

CE-mærke – FRAME IC 28 – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – FRAME IC 48 – Faste og udadgående vinduer, 48 mm

CE-mærke – FRAME IC 28 – Ind- og udadgående døre, 28 mm

CE-mærke – FRAME IC 48 – Ind- og udadgående døre, 48 mm

NATION IC

CE-mærke – NATION IC 28 – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – NATION IC 48 – Faste og udadgående vinduer, 48 mm

CE-mærke – NATION IC 28 – Ind- og udadgående døre, 28 mm

CE-mærke – NATION IC 48 – Ind- og udadgående døre, 48 mm

(CE-mærker)

Natura

CE-mærke – Natura – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke- Natura – Ind- og udadgående døre

Frame

CE-mærke- Frame – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke- Frame – Ind- og udadgående døre

Contura

CE-mærke- Contura | Frame – Faste og indadgående vinduer

CE-mærke- Contura | Nation – Faste og indadgående vinduer

Nation

CE-mærke- Nation – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Nation – Ind- og udadgående døre

Futura

CE-mærke – Futura – Faste og udadgående vinduer

Futura+ Udadgående

CE-mærkning – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærkning – Futura+ – Faste og udadgående vinduer, 38 mm

Nation Energy

CE-mærke – Nation Energy – Faste og udadgående vinduer

CE-mærke – Nation Energy – Udadgående døre 

Futura+ Indadgående

CE-mærke – Futura+ – Faste og indadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – Futura+ – Faste og indadgående vinduer, 48 mm

FRAME IC

CE-mærke – FRAME IC 28 – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – FRAME IC 48 – Faste og udadgående vinduer, 48 mm

CE-mærke – FRAME IC 28 – Ind- og udadgående døre, 28 mm

CE-mærke – FRAME IC 48 – Ind- og udadgående døre, 48 mm

NATION IC

CE-mærke – NATION IC 28 – Faste og udadgående vinduer, 28 mm

CE-mærke – NATION IC 48 – Faste og udadgående vinduer, 48 mm

CE-mærke – NATION IC 28 – Ind- og udadgående døre, 28 mm

CE-mærke – NATION IC 48 – Ind- og udadgående døre, 48 mm


Ydeevnedeklarationer DoP (Arkiv)