Hop til indholdet.

CE MÆRKNING GENERELT

Siden den 1. Februar 2010 har alle vindues- og dørproducenter skullet mærke deres produkter med det kendte CE-mærke. Byggevaredirektivet CE-mærkningen er en direkte konsekvens af EU’s indre marked, der skal sikre varer og tjenesteydelsers fri bevægelighed mellem landene. For at føre intentionerne ud i praksis er der udarbejdet en række direktiver og forordninger for forskellige produktgrupper. Vinduer og døre hører ind under Byggevareforordningen (305/2011), der indeholder syv grundlæggende krav som alle bygværker skal leve op til:

 •     mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
 •     brandsikring
 •     hygiejne, sundhed og miljø
 •     sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen
 •     beskyttelse mod støj
 •     energibesparelser og varmeisolering
 •     bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

Disse krav er gjort håndgribelige i såkaldte ”harmoniserede” standarder. Læs mere om Idealcombi’s CE mærkning i menuen til venstre.

Lovgrundlaget

I Danmark er CE-mærkning gjort lovbestemt direkte gennem: Byggevareforordningen (305/2011) PRODUKTSTANDARDEN.

For døre og vinduer hedder den harmoniserede standard: DS/EN 14351-1:2006 + A2:2016
Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre

Denne standard gælder ikke for elementer med brandmodstandsevne og røgkontrolegenskaber og standarden gælder heller ikke for indvendige døre.

Produktstandarden fortæller hvordan man bestemmer forskellige ydeevneegenskaber, f.eks. akustisk ydeevne, farlige stoffer, lufttæthed osv. I henhold til Annex ZA i produktstandarden er det er lovgivningen i det land, hvor produktet markedsføres, der bestemmer hvilke ydeevneegenskaber der som minimum skal deklareres.

I Danmark betyder dette at producenten via CE-mærket som minimum skal deklarere:

 •     Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)
 •     Sikkerhedsudstyrs bæreevne
 •     Strålingsegenskaber – solfaktor og lystransmittans

samt give oplysninger om evt. afgivelse af farlige stoffer til indeklimaet.

Dokumentation
Kapitel Emne Henvisning Bemærkning
5. Klassifikation og betegnelse Tilsigtet brug

Produktsortiment

Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Holdbarhed

Holdbarhed

Se længere nede

Produkter

Produkter

Produkter

Brugervejledning
Betingelser og garantier

6. Håndtering, installation og vedligeholdelse Opbevaring og håndtering

Opbevaring og håndtering

Modtagelse og opbevaring

Brugervejledning

(1)
7. Evaluering af overensstemmelse Førstegangsprøvning

Fabrikkens egen produktionskontrol

Ydeevnedeklaration

ISO 9001-certifikat

Se længere nede

(2)
8. Etikettering og mærkning Sporbarhed

Etikettering

Mærkning

Se længere nede

Se længere nede

Se længere nede

Sporbarhed
Lille etiket Stor etiket Mærkning i ruden
Elementer med rude X X
Elementer uden rude* X
Etiketter

Her er vores 2 etikettestørrelser med følgende elementer:

Lille etiket

 • CE logo
 • Firmalogo, WEB-adresse og telefonnummer
 • DVV logo
 • Medarbejdernr. eller initialer

 

Stor etiket

 • CE logo
 • Firmalogo, WEB-adresse og telefonnummer
 • Ordrenummer (6 cifre)
 • Positionsnummer
 • Elementvægt
 • DVV logo
 • Produktionsnummer (9 cifre)
 • Medarbejdernr. eller initialer
Mærkning i ruden

Gældende fra og med 20. februar 2017

Gældende fra og med 1. januar 2016


Gældende fra og med uge 37 (serie 39) 2014 til 31. december 2015


Gældende fra og med 1. februar 2014


Gældende før 1. februar 2014

 

Vis knapper
Skjul knapper