Hop til indholdet.

CE MÆRKNING GENERELT

Siden den 1. februar 2010 har alle vindues- og dørproducenter på EU-markedet og på markedet i andre EØS-lande skullet mærke deres produkter med CE-mærket.

Byggevareforordningen

CE-mærkningen er en direkte konsekvens af EU’s indre marked, der skal sikre varer og tjenesteydelsers fri bevægelighed mellem landene. For at føre intentionerne ud i praksis er der udarbejdet en række direktiver og forordninger for forskellige produktgrupper.

Vinduer og døre hører ind under Byggevareforordningen (305/2011), der indeholder syv grundlæggende krav som alle bygværker skal leve op til:

 •     mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
 •     brandsikring
 •     hygiejne, sundhed og miljø
 •     sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen
 •     beskyttelse mod støj
 •     energibesparelser og varmeisolering
 •     bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

Harmoniserede standarder fastlægger, hvordan man vurderer og deklarerer byggevarers ydeevne med hensyn til deres væsentlige egenskaber, så de grundlæggende krav ovenfor opfyldes.

Tredjepartsopgaver som ex. vurdering af byggevarers ydeevne udføres, i overensstemmelse med den relevante harmoniserede standard, af et notificeret organ der opererer under Byggevareforordningen (305/2011).

Lovgrundlaget

I Danmark og Norge er CE-mærkning gjort lovbestemt direkte gennem:

Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011

Produktstandarden

For døre og vinduer hedder den harmoniserede standard:

EN 14351-1:2006 + A2:2016
Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre

Denne standard gælder ikke for elementer med brandmodstandsevne og røgkontrolegenskaber og standarden gælder heller ikke for indvendige døre.

Produktstandarden fortæller, hvordan man bestemmer forskellige ydeevneegenskaber, f.eks. akustisk ydeevne, farlige stoffer, lufttæthed osv. I henhold til Annex ZA i produktstandarden er det lovgivningen i det land, hvor produktet markedsføres, der bestemmer hvilke ydeevneegenskaber, der som minimum skal deklareres.

I Danmark og Norge betyder dette, at producenten via CE-mærket som minimum skal deklarere:

 •     Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)
 •     Sikkerhedsudstyrs bæreevne
 •     Strålingsegenskaber – solfaktor og lystransmittans

samt give oplysninger om evt. afgivelse af farlige stoffer til indeklimaet.

Dokumentation
Kapitel Emne Henvisning Bemærkning
5. Klassifikation og betegnelse Tilsigtet brug Se CE-mærke og DoP
Produktsortiment Produkter
Produktbeskrivelse Produkter
Produktbeskrivelse Udbudsbeskrivelser
Holdbarhed Brugervejledning
Holdbarhed Betingelser og garantier
6. Håndtering, installation, vedligeholdelse og pleje Opbevaring og håndtering Modtagelse og opbevaring 1
Montage Montagevejledning
Vedligehold, rengøring og sikkerhed i brug Brugervejledning
7. Evaluering af overensstemmelse Førstegangsprøvning 2
Fabrikkens egen produktionskontrol ISO 9001-certifikat
Ydeevnedeklaration Se DoP
8. Etikettering og mærkning Sporbarhed Se længere nede
Etikettering Se længere nede
Mærkning Se længere nede
(1) = Denne label findes på hver leverance
(2) = Idealcombi opbevarer de originale testrapporter
Sporbarhed

Gældende fra januar 2019

 

Etiket Mærkning i ruden
Elementer med rude X X
Elementer uden rude* X

* Ex. Pladedøre

Alle Idealcombi’s produkter er forsynet med etiket/mærkning, som sikrer, at vi altid kan finde al relevant information vedrørende de pågældende emner.

 

Arkiv

 

Lille etiket Stor etiket Mærkning i ruden
Elementer med rude X X
Elementer uden rude* X

* Ex. Pladedøre

Etiketter
Implementeret i perioden uge 42 2021 til uge 8 2022

 • DVV logo
 • Det danske flag (designet og produceret i Danmark)
 • Firmalogo, WEB-adresse og produktionsadresse
 • Ordrenummer (6 cifre) / Positionsnummer (3 cifre)
 • Serie/Produktionsnummer (12 cifre)
 • Elementvægt
 • CE logo og produktstandard

 

Arkiv

 • DVV logo
 • Det danske flag (designet og produceret i Danmark)
 • CE logo
 • Firmalogo
 • Ordrenummer (6 cifre) / Positionsnummer (3 cifre)
 • Serie / Produktionsnummer (12 cifre)

 

Arkiv

Lille etiket

 • CE logo
 • Firmalogo, WEB-adresse og telefonnummer
 • DVV logo
 • Medarbejdernr. eller initialer

 

Stor etiket

 • CE logo
 • Firmalogo, WEB-adresse og telefonnummer
 • Ordrenummer (6 cifre)
 • Positionsnummer
 • Elementvægt
 • DVV logo
 • Produktionsnummer (12 cifre)
 • Medarbejdernr. eller initialer

 

Mærkning i ruden

Eksemplet nedenfor viser hvordan man læser mærkningen i rudens spacer

Gældende fra og med 2. februar 2024

Mærkning i rude idealcombi feb 2024

Gældende fra og med 1. april 2020

Gældende fra og med 20. februar 2017

Gældende fra og med 1. januar 2015


Gældende fra og med uge 37 (serie 39) 2014 til 31. december 2015


Gældende fra og med 1. februar 2014


Gældende før 1. februar 2014

Vis knapper
Skjul knapper