Hop til indholdet.

Planlægning er essentiel ved byggeprojekter

Vi har nedenfor lavet en tjekliste til boligforeninger med de overvejelser, man som bestyrelse bør have gjort sig, når man undersøger markedet for løsningsmuligheder til sin vinduesudskiftning.

Ligeledes kan I få glæde af at læse vores online brochure.

Klik på billedet af brochuren.

Hvis I ønsker et møde med en af vores dygtige salgskonsulenter enten hos jer eller hos os i et af vores showrooms, vil vi naturligvis uddybe hvert punkt yderligere.

Kontakt os direkte for en aftale om et møde hos jer eller i vores showroom.

Bygningsreglement

BR10 – BR15 – BR18

Bygningsreglementet kan være tung læsning, men det er ikke desto mindre vigtigt at vide, om der i jeres byggeprojekt findes områder, der er nævnt i Bygningsreglementet og som kan vise sig at være begrænsende for jeres valg af vinduer og døre.

Det, der er gældende i dag, er ikke nødvendigvis gældende i fremtiden, da der udkommer nye reglementer
hvert 5. år.

Spørg vores Salgskonsulenter eller jeres rådgiver, om der er specielle forhold i jeres projekt, der skal overvejes i forbindelse med valget af nye vinduer og døre.

Energibesparelse

Energi – Energi – Energi

Der er ingen tvivl om, at energibesparelser er en væsentlig faktor i et vinduesvalg, og det kan være en rigtig god idé at finde besparelser på varmeregningen herigennem, når man alligevel skal skifte ud – men alt med måde! Det kan for eksempel ikke svare sig at vælge markedets absolut bedste 3-lags energivindue med den højeste energibalance (Eref), hvis varmen alligevel fiser ud gennem vægge, mure og tag.

Der kan være mange gode grunde til at kombinere både 2-lags ruder med 3-lags ruder alt efter vinduernes placering, og dermed finde den mest økonomiske løsning for lige netop jeres boligforening uden at skyde gråspurve med kanoner.

Sikkerhed mod indbrud

Standard eller tilvalg?

Indbrudssikring eller ‘indbrudshæmmende konstruktioner’ er sammen med energibesparelser en af højdespringerne på de fleste boligejeres ønskeliste.

Vinduesproducenter er i dag uhyre opmærksomme på at udvikle vinduer og døre, der gør det svært for tyve at trænge ind i boligen, og der findes mange forskellige løsninger. Vær dog opmærksom på, at ikke alle vindueskonstruktioner har indbrudshæmmende beslag som standard, men at det i nogle tilfælde skal tilvælges.

Det er også vigtigt at understrege, at der ikke findes 100% indbrudssikre vinduer og døre – VIL tyven ind, kommer han ind. Man kan dog gøre det så vanskeligt, at han giver op i forsøget.

Idealcombi’s étgrebsbetjente vinduer er alle udstyret med ekstra massive kolver og slutblik samt flerpunktslukke (vinduernes låsemekanismer), og alle facadedøre er som standard udstyret med 3-punktslukke.

Lyddæmpning

Er der meget støj i nærheden?

Lydvinduer eller lyddæmpende ruder er i dag så gode, at man kan opnå væsentlig lydreduktion ved at vælge den ene eller anden form. Hav med i overvejelserne, om der er gode grunde til at lyddæmpe gennem vinduerne, hvis der eksempelvis er støjende trafik i nærheden. Reduktion af støj kan være en stor kilde til velvære, og det behøver ikke være behæftet med store omkostninger.

Økonomi og budget

Økonomi og budget

Udover fuld indsigt i løsningsmulighederne tilbyder vi et overblik over projektets energi og økonomi. Vi giver jer energiberegninger på to energiklasser samt budgetterer for vindueskøbet. Dette budget er naturligvis baseret på vindueskøbet alene og omfatter ikke montage, arbejdsløn eller øvrige materialer.
Vedligeholdelse

Male eller ikke male?

Træ-vinduer er som udgangspunkt billigere at købe end træ-aluminiumsvinduer. De skal dog males ca. hvert 5. år, og udgifterne til maling, håndværkere og eventuelle stilladser skal indregnes, når omkostningerne sammenlignes. Idealcombi's træ-aluminiumsvinduer er beklædt med en pulverlakeret alu-profil på den udvendige side, og de skal derfor ikke males, men blot smøres i beslagene 1-2 gange om året. Alu-profilet – samt en kerne af komposit eller PUR – beskytter den indvendige trækarm, og holdbarheden øges dermed.
Design og konstruktion

Respekt for arkitekturen

Det giver sjældent et godt resultat at vælge et helt andet vinduesdesign end det oprindelige, men det er ikke umuligt at få et rigtigt flot resultat ud af at ændre på dele af vindueskonstruktionen.

Farver og sprosseinddelinger kan være nogle af de ting, der kan give bygningerne et væsentligt andet udtryk, mens karmdybder og rammebredder kan give fordele, som den originale konstruktion ikke gav, uden at det ændrer mærkbart ved bygningernes udseende.

Funktionerne

Sidehængt, topstyret, sidestyret – eller noget helt andet?

Der er med garanti sket en del på funktionsområdet, siden jeres originale vinduer blev sat i. Idealcombi’s vinduer har en en række forskellige konstruktionstyper og monteringsmuligheder, som gør rengøring og udluftning nemmere og giver en markant bedre sikkerhed.

I etagebyggerier er indadgående vinduer (kip-dreje) eller vinduer med pudsebeslag eksempelvis ofte en god idé, da de giver mulighed for at rengøre vinduerne indefra med øget komfort og sikkerhed til følge.

Derudover er det værd at overveje, om der skal børnesikringer på grebene/beslagene, indbrudshæmmende PN-sikringer på rammerne, ventiler eller om grebene nogle steder skal placeres lavt i forhold til kørestolsbrugere mm.

Der er mange muligheder for at gøre tilværelsen nemmere for den enkelte beboer. Tag en snak med os om mulighederne inden valget træffes.

Sikkerhedsglas

Øget sikkerhed for beboerne

Det er vigtigt at vide, at der i bygningsreglementet på visse steder i bygninger stilles krav om sikkerhedsglas for at minimere risikoen for, at personer kommer til skade, hvis de skulle kollidere med glasset.

F. eks. skal der altid vælges personsikkerhedsglas i døre og sidepartier, hvis dele af ruden er placeret lavere end 1,8 meter over gulvet. For andre risikoområder gælder det, at der skal vælges personsikkerhedsglas, hvis ruden er placeret lavere end 0,8 meter over gulvet.

Kvalitet

Kvalitet

Idealcombi’s mantra er: Kvalitet i alt hvad vi gør.

Det gælder i alle led i vores forretning og i særdeleshed i fremstillingen af vores vinduer og døre.

Alle Idealcombi’s produkter er fremstillet i de bedste materialer, og vores produktudvikling er førende på innovation, nytænkning og design. Du kan læse mere om vores materialer og fremstillingsmetoder her:
NYE VINDUER OG DØRE

[helpful]

Vis knapper
Skjul knapper