Hop til indholdet.

Flugtvej

En flugtvej er i BR18, kap. 5, § 94 defineret som et sammenhængende system af udgange, gangarealer, flugtvejsgange og flugtvejstrapper, der skal sikre, at personer kan forlade en bygning på sikker vis.

Det vil normalt være den vej, du bruger i det daglige til at komme ind og ud af dit hus. Det er en vej, hvor du kan gå ud af huset, uden at skulle kravle eller bruge værktøj.

Krav til flugtveje

 • Yderdøre skal have en fri passagebredde på 0,77 m (§52). Det samme gælder for døre i fælles adgangsveje (§56).
 • Boligens døre skal have en hensigtsmæssig bredde i forhold til boligens indretning (§207).
 • Døre til vindfang, forstuer, gange, beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum i boligens adgangsetage skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. (§208)

Desuden er der følgende krav vedrørende gangbredder:

 • Vindfang, forstuer, gange og lignende skal have en fri bredde på mindst 1,0 m (§209)
 • Hvis der er døre eller skabsdøre i siderne af gangarealet, skal gangarealet være mindst 1,30 m i bredden (§210). Det samme gælder for gange i fælles adgangsveje (§57).

Redningsåbning

En redningsåbning er f.eks. et vindue eller en lem, som du kan bruge til at give dig til kende overfor redningsmandskabet og redde dig ud af, hvis din flugtvej er blokeret.

Redningsåbning Vindue
Gående post - Lukket
Redningsåbning Vindue
Gående post - Åben

Hvis det enkelte vinduesfag ikke er bredt nok, kan man f.eks. vælge et vindue med en gående post, som kan åbnes. Eller man kan vælge et sidehængt vindue med sammenlukkelige rammer.

 

Krav til redningsåbninger

I Bygningsreglementet stilles disse krav til redningsåbninger:

Brandmæssige enheder til personophold skal indrettes med redningsåbninger, med mindre et tilsvarende sikkerhedsniveau kan opnås på anden vis (§97).

 • I almindelige, fritliggende én-familiehuse er der ikke krav om redningsåbninger, bl.a. fordi der for nybyggeri er indført tvungen opsætning af røgalarmanlæg. Der opnås således tilfredsstillende sikkerhedsniveau uden redningsåbninger.
 • Pas på ved renovering/udskiftning af en-familiehuse for man kan naturligvis ikke bare uden videre fjerne eksisterende redningsåbninger.

Der behøves ikke redningsåbninger i brandceller der:

 1. udføres med to udgange til flugtveje, der uafhængigt af hinanden fører til terræn i det fri
 2. er indrettet som en boligenhed, hvor der er dør direkte til terræn i det fri
 3. er indrettet som en boligenhed, hvor der er dør direkte til altangang

Antallet af redningsåbninger afhænger af antal personer, der anvender brandcellen. For etageboliger opfyldes kravet ved at der etableres mindst én redningsåbning fra brandcellen (boligenheden).

Redningsåbningens frie højde skal være mindst 0,6 m. Den frie bredde skal være mindst 0,5 m og højde + bredde skal være mindst 1,5 m.

Såfremt afstanden mellem redningsåbningens underkant og det udvendige terræn er mindre end 2 meter, er kravet til den frie højde og bredde mindst 0,5 m og højde + bredde skal være mindst 1,5 m.

Underkanten af redningsåbningen må højst være 1,2 meter over gulvet i huset og åbningen skal være let at finde og få adgang til. Hvis underkanten er mere end 1,2 meter fra gulvet, kan man lave et trin, så afstanden overholdes.

Redningsåbningen skal være let at åbne, og den skal kunne stå i åben position, så der er fri passage udefra og indefra. Den skal desuden kunne åbnes uden brug af nøgler eller lignende.

Der må ikke være noget, der forhindrer brugen af redningsåbningen.

Redningsåbningen må ikke blokeres af udestuer, karnapper eller lignende, så redningsmandskabet ikke kan komme til udefra.

I bygninger med gulv i øverste etage over 9,6 m over terræn skal vinduer i facaden være udført som :

 • Dør
 • Drejevindue
 • Sidehængt vindue
 • Sidehængt lem
 • Skydevindue


Fri højde og bredde på redningsåbninger
Højden skal være minimum 60 cm og bredden minimum 50 cm. Højden og bredden lagt sammen skal være mindst 1,5 m.

 

Sådan betjenes et sidehængt vindue med brandredningspost

[helpful]

Vis knapper
Skjul knapper