Hop til indholdet.

Flugtvej

En flugtvej er i BR18, kap. 5, § 94 defineret som et sammenhængende system af udgange, gangarealer, flugtvejsgange og flugtvejstrapper, og den skal sikre, at personer kan forlade en bygning på sikker vis.

Det vil normalt være den vej, du bruger i det daglige til at komme ind og ud af dit hus. Det er en vej, hvor du kan gå ud af huset, uden at skulle kravle eller bruge værktøj.

Krav til flugtveje

Der udføres ikke egentlige flugtveje i enfamiliehuse m.v. da der er tale om én brandmæssig enhed, men dørbredder skal opfylde følgende krav :

• Yderdøre skal have en fri passagebredde på 0,77 m (§52)
• Boligens døre skal have en hensigtsmæssig bredde i forhold til boligen indretning (§207)
• Døre til vindfang, forstuer, gange, beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum i boligens adgangsetage skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. (§208)

Desuden er der følgende krav vedrørende gangbredder :

• Vindfang, forstuer, gange og lignende skal have en fri bredde på mindst 1,0 m (§209)
• Hvis der er døre eller skabsdøre i siderne af gangarealet, skal gangarealet være mindst 1,30 m i bredden (§210).

Redningsåbning

En redningsåbning er f.eks. et vindue eller en lem, som du kan bruge til at give dig til kende overfor redningsmandskabet og redde dig ud af, hvis din flugtvej er blokeret.

Redningsåbning Vindue
Gående post - Lukket
Redningsåbning Vindue
Gående post - Åben

Hvis det enkelte vinduesfag ikke er bredt nok, kan man f.eks. vælge et vindue med en gående post, som kan åbnes. Eller man kan vælge et sidehængt vindue med sammenlukkelige rammer.

 

Krav til redningsåbninger

I Bygningsreglementet stilles disse krav til redningsåbninger:

I én-familiehuse skal der normalt være mindst én redningsåbning direkte til det fri i hvert beboelsesrum og fra køkkenet. En redningsåbning kan være en dør, et vindue eller en lem.

Et rum behøver dog ikke at have en redningsåbning, hvis der er 2 døre i rummet, som fører til andre rum med redningsåbning. De 2 andre rum må ikke være i forbindelse med hinanden.

Redningsåbningens frie højde skal være mindst 60 cm. Den frie bredde skal være mindst 50 cm og højde + bredde skal være mindst 150 cm.

Såfremt afstanden mellem redningsåbningens underkant og det udvendige terræn er mindre end 2 meter, er kravet til den frie højde mindst 50 cm.

Underkanten af redningsåbningen må højest være 1,2 meter over gulvet i huset og åbningen skal være let at finde og få adgang til. Hvis underkanten er mere end 1,2 meter fra gulvet, kan man lave et trin, så afstanden overholdes.

Redningsåbningen skal være let at åbne, og den skal kunne stå i åben position, så der er fri passage udefra og indefra. Den skal desuden kunne åbnes uden brug af nøgler eller lignende.

Der må ikke være noget, der forhindrer brugen af redningsåbningen.

Redningsåbningen må ikke blokeres af udestuer, karnapper eller lignende, så redningsmandskabet ikke kan komme til udefra.


Fri højde og bredde på redningsåbninger
Højden skal være minimum 60 cm og bredden minimum 50 cm. Højden og bredden lagt sammen skal være mindst 1,5 m.

 

Sådan betjenes et sidehængt vindue med brandredningspost

Var indholdet nyttigt?

Vis knapper
Skjul knapper