Hop til indholdet.

Hvilken dør skal du vælge?

Skal du bruge en facadedør, en køkkendør, en stalddør, en halvdør eller en terrassedør? Skal den åbne indad eller udad ... eller er det måske bedre med en skydedør?

Nedenfor kan du læse om de forskellige funktioner, så du lettere kan træffe dit valg af dør.

Bemærk at ikke alle funktioner fås i alle produktserier.

  

Udadgående facadedør

Anvendes som direkte udgang til det fri fra f.eks. bryggers, entré eller vindfang. Udadgående hængsling kan med fordel anvendes i rum med minimal plads.

Facadehalvdøre eller "stalddøre" er et alternativ til facadedøre og anvendes på samme måde. De giver mulighed for en ekstra ventilationskilde.

Indadgående facadedør

Indadgående facadedøre er de mest anvendte og bruges i alle typer byggeri og som direkte udgang til det fra fra opgang, bryggers, entré eller vindfang.

Dørene har den fordel, at de muliggør personpassage på den udvendige side som f.eks. facader i tættere bebyggelse ud til fortove, trapper m.m.


Udadgående terrassedør

Udadgående terrassedøre anvendes i alle typer byggerier som direkte udgang til terrasse eller altan.

Udadgående hængsling kan med fordel anvendes i rum med minimal plads. Dørene leveres som enkeltdøre både med og uden faste sidepartier og som dobbeltdøre.

Indadgående terrassedør

Anvendes i alle typer byggerier som direkte udgang til terrasse, altan eller altangang og især i forbindelse med franske altaner eller udgange til altaner i højere bebyggelse.

Dørene leveres som enkeltdøre og som dobbeltdøre.
  


Udadgående pladedør

Anvendes som direkte udgang til det fri fra f.eks. bryggers, entré eller vindfang. Udadgående pladedøre anvendes oftest som facadedøre.

Udadgående pladedøre leveres med et glat malet dørblad eller med sporinger og/eller glasudskæringer i forskellige former.

Indadgående pladedør

Anvendes  oftest som facadedøre som direkte udgang til det fra fra opgang, bryggers, entré eller vindfang og har den fordel, at de muliggør personpassage på den udvendige side.

Leveres med et glat malet dørblad eller med sporinger og/eller glasudskæringer i forskellige former.


Kip-dreje terrassedør

Anvendes primært som direkte udgang til terrasse, altan og fransk altan, hvor bygningens indretning giver plads til den indadgående funktion. Kipfunktionen giver optimale ventilationsmuligheder og kan med fordel anvendes i rum med stort udluftningsbehov.

Kip-dreje døre er indadgående med både en side- og bundhængt funktion.

Skydedør - enkeltrettet

Anvendes som direkte udgang til terrasse, altan og fransk altan.

Skydedøren består af en gående og en stående del, hvor den gående ramme skydes frem fra karmen og derefter kan skydes til siden på den udvendige side.
  

 


Skydedør - dobbeltrettet

Anvendes som direkte udgang til terrasse, altan og fransk altan, hvor maksimal åbning ønskes.

Den dobbeltrettede skydedør består af to modsatgående dørrammer, hvor begge rammer skydes frem fra karmen og derefter kan skydes til siden på den udvendige side.

Skydedør med lavt bundtrin

Anvendes primært som direkte udgang til terrasse, altan og fransk altan, hvor niveaufri og nem adgang samt maksimal udnyttelse af pladsen ønskes.

Består af en fast og en "skydende" halvdel. Den "skydende" del kører altid udvendig.
 

Læs mere om vores rammedøre og pladedøre.

Mere om enkelt og dobbelt terrassedøre

Skydedør med lavt bundtrin

Enkelte og dobbeltrettede skydedøre

Bemærk at ikke alle funktioner fås i alle serier

 

Vis knapper
Skjul knapper