Hop til indholdet.

Hvordan reducerer jeg støj udefra?

Lyddæmpende ruder sænker niveauet for generende støj oftest i forbindelse med stærkt trafikerede veje og almindelig bystøj.

Det er afstanden mellem rudens enkelte glas og glassenes individuelle tykkelse, der er med til at definere rudens egenskaber som støjdæmper.

Det er vigtigt, at definere den form for støj der ønskes dæmpet, for at kunne finde den rigtige rudetype.

Rudens lyddæmpning angives i decibel som et lydreduktionstal - Rw.

Tallet angiver direkte, hvor mange decibel ruden dæmper den udefrakommende støj - dog afhængigt af typen af støj.

Det er også vigtigt at huske, at Rw er en såkaldt vægtet værdi, der repræsenterer hele lydfrekvensspektret. Forskellige lyde placerer sig forskellige steder på frekvensspektret. Rw-værdien vil derfor kun danne grundlag i en omregning til den ønskede dæmpning af en given støj.

 

Fakta

Jo tykkere glas – jo bedre lydreduktion
Glas af forskellig tykkelse øger lydreduktionen
Jo større afstand mellem glassene – jo bedre lydreduktion

Eksempler på støjniveauer:

Hvisken 30 dB
Tale 40-60 dB
Støvsuger 65-75 dB
Personbil 70-80 dB
Lastbil 80-90 dB
Tryklufthammer 90-110 dB
Jetfly 110-130 dB
Vis knapper
Skjul knapper