Hop til indholdet.

Hvad er naturlig ventilation?

En af de vigtigste måder at sikre et godt indeklima på, er at sørge for tilstrækkelig ventilation.

Ventilationen skal tilvejebringes på en måde, der giver færrest mulige gener for brugerne af bygningen og mindst muligt energiforbrug.

Ved at udnytte de naturlige drivkræfter, der skabes af temperatur- og trykforskelle mellem ude og inde, opnås en meget energibesparende form for ventilation til gavn for bygningens driftsøkonomi og miljøet.

Motoråbning kan være en god idé, hvor der enten ønskes automatisk ventilation eller hvor vinduerne sidder for højt til manuel betjening.

Automatisk regulering sikrer naturlig balance

Den naturlige ventilation gennem vinduer udnyttes nemmest, når indeklimaet er reguleret automatisk.

Systemet overvåger hele tiden indeklimaet og griber ind ved at åbne og lukke vinduerne vha. motoråbnere.

På denne måde sikres at indeluften passer til det foruddefinerede behov.

Moderne arkitektur kan i høj grad drage fordel af naturlig ventilation - både i design af rummet og af hensyn til højere krav om komfort, samt øget bevidsthed om brugen af energi.

Den naturlige løsning fra Idealcombi

Idealcombi leverer vinduer med indbygget motoriseret vinduesåbner, mens den ønskede styring og installation aftales af kunden i samarbejde med leverandøren af systemet eller egen el-installatør. Naturlig ventilation fås i produktserierne Frame IC, Frame I, Nation IC, Nation I, Futura+ og Futura+i. I praksis konstrueres systemet ved montering af en motoriseret vinduesåbner i eller på karmen af vinduer eller døre, som herefter tilkobles et styringssystem efter ønske.

I Futura+ monteres motoråbneren skjult i karmen. Systemet er derfor ikke synligt udefra eller indefra, og det er derfor muligt at kombinere automatisk styrede elementer med almindelige faste eller manuelt oplukkelige karme og rammer, uden at man kan se forskellen på funktionerne.

I Frame IC og Nation IC monteres motoråbneren på karmen og er således synlig.

For yderligere teknisk oplysning om motoråbning se windowmaster.dk eller kontakt WindowMaster kundeservice på 45670300

Vis knapper
Skjul knapper