Hop til indholdet.

Vi har haft et TV-hold fra DR forbi fabrikken i Hurup.

De var her for at lave et indslag om vores seniorordning, og i den anledning stillede vores medarbejder Jørgen Mølgaard frisk op til film og interview.

I Idealcombi har vi udarbejdet en seniorpolitik.

Det er Idealcombi’s politik generelt at ansætte, fastholde og udvikle den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. På seniorområdet betyder det, at vi gerne vil bevare ældre medarbejderes erfaring og kompetencer og samtidig give mulighed for en individuel tilpasset overgang fra fuld tid på arbejdsmarkedet til fuld tid som efterlønner eller pensionist.

Fra en timelønnet medarbejder fylder 60 år, inviteres medarbejderen til seniorsamtale én gang årligt.

Formålet med denne ”seniorsamtale” er primært at drøfte, hvilke tanker medarbejderen har gjort sig mht. sit arbejdsliv frem til en tilværelse som efterlønner eller pensionist. Resultatet af samtalen er en personlig seniorplan, der beskriver, hvad der er aftalt vedrørende fremtidens typer af arbejdsopgaver, evt. efteruddannelse, nedsat arbejdstid (kun for medarbejdere der er fyldt 60 år), forventet fratrædelsestidspunkt mm.

Med ét års mellemrum inviteres medarbejderen til en ny samtale, hvor der evalueres på perioden siden sidst.

Indslaget bliver bragt på DR i uge 6

 

Besøg fra DR på fabrikken i Hurup - film

Besøg fra DR på fabrikken i Hurup - Interview

Vis knapper
Skjul knapper