Hop til indholdet.

Idealcombi og Sherwin-Williams i banebrydende samarbejde

To af de store spillere inden for træindustrien i Danmark har taget skridtet til et mere bæredygtigt samarbejde, som sparer miljøet i CO2e for, hvad der svarer til lidt mere end 1 million kørte km eller næsten 27 gange rundt om jorden i bil.

Idealcombi A/S er nemlig i gang med at omlægge produktionen til at bruge en topcoat, som er fremstillet på 40 % biobaseret materiale i stedet for en topcoat lavet på fossilbaserede råmaterialer. Det er således første gang, at vinduesindustrien i Danmark introduceres for en biobaseret topcoat.

”Ved at udskifte den fossilbaserede topcoat til en biobaseret kan vi potentielt nedsætte CO2e-udledningen med 0,84 kg CO2 pr. kilo topcoat, vi bruger, som en del af vores produktionsprocesser,” udtaler indkøbschef Jørgen Bonderup fra Idealcombi A/S og forklarer videre: ”Baseret på sidste års forbrug af topcoat estimerer vi, at vi ved at bruge Sherwin-Williams’ biobaserede topcoat i stedet for den fossilbaserede version vil reducere vores potentielle CO2e-udledning med 128.300 kg CO2. Det, synes vi bestemt, er værd at tage med.”

Hos Sherwin-Williams Denmark A/S er stoltheden da også til at få øje på. Sales Account Manager Gitte Kohls og resten af Sherwin-Williams-teamet har arbejdet tæt sammen med Idealcombi i hele processen. ”Vi er meget stolte over at være de første til at kunne tilbyde en biobaseret topcoat til det danske vinduesmarked, og vi er glade for, at Idealcombi har besluttet at skifte deres topcoat til vores nye, biobaserede version,” siger hun.

”Vi ser Idealcombi som en strategisk god samarbejdspartner for Sherwin-Williams, og vi ser et godt match mellem Idealcombis strategi og vores, hvor vi har specielt fokus på hele tiden at kunne tilbyde bæredygtige systemer til vores kunder – ikke bare til vinduesindustrien, men til hele træindustrien generelt,” tilføjer Henrik Holm, adm. direktør hos Sherwin-Williams Denmark A/S.

Sherwin-Williams har i disse år stort fokus og bruger mange R&D ressourcer på at udvikle specielt biobaserede produkter, som minimerer den potentielle CO2e-udledning. Målet er at kunne tilbyde så mange produkter som muligt i en biobaseret udgave.

”Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at kunne tilbyde alle produkter i en biobaseret variant, men mulighederne udvides hele tiden. Vi har pt. mere end 1.000 recepter worldwide, som er biobaserede, og sortimentet udvides kontinuerligt,” uddyber Henrik Holm og fortsætter: ”Vi har under udviklingen af de biobaserede produkter stort fokus på, at kunderne skal kunne skifte til biobaserede produkter uden at skulle foretage investeringer eller ændre i de almindelige arbejdsprocesser men blot udskifte produkterne én til én.”

Idéen om at gøre noget aktivt for at mindske klimaaftrykket falder godt i hak med Idealcombis vision for fremtiden.

”Idealcombi har stort fokus på den del af vinduessegmentet, der renoverer og energioptimerer, så det passer rigtig fint med idéen om at minimere CO2-udslippet generelt fra vores produktion. Derfor er vi også glade for og stolte over at have indgået dette samarbejde med Sherwin-Williams,” slutter Jørgen Bonderup.

Note: Udregningerne er baseret på en Cradle-to-gate-model.

Vis knapper
Skjul knapper