Hop til indholdet.

2.142 FUTURA+i vinduer til boligselskabet CIVICA

Nøgleordet i vinduesvalget var ”lysindfald”, da Kildemosen skulle have udskiftet vinduer

Afdelingen er opført som traditionelt elementbyggeri, hvor de oprindelige vinduer på opgangssiden er monteret indefra, og hvor de udvendige elementvægge dækker for de oprindelige vinduers karm.

I forbindelse med vinduesudskiftningen ønskede man, at de nye vinduer skulle flyttes ud i facaden, men samtidig tilgodese så meget lysindfald i boligerne som muligt.

På havesiden udskiftes gennemgående vinduesbånd, men for at få mere betjeningsvenlige vinduer er elementerne blevet opdelt i flere fag, som øger komfort ved åbne og lukke.

Af hensyn til håndtering på stillads og overholdelse af arbejdsmiljølovgivning, har entreprenøren indskærpet, at vinduerne skulle monteres ét vinduesfag ad gangen. Igen bliver lysindfaldet en vigtig faktor, hvor konstruktionen med Idealcombi FUTURA+i bevirker at lysindfaldet er det samme, hvad enten vinduerne monteres ét fag ad gangen eller som fler-fags elementer.

Beslutningen om valg af vinduesleverandør blev truffet på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen valgte mellem traditionelle kip/ dreje indadgående vinduesløsninger og endeligt Idealcombi`s innovative FUTURA+i kip/dreje.

Beslutningen var ikke svær at træffe blandt andet med årsag i de vinduesrammer og det væsentligt øgede lysindfald, minimal vedligeholdelse og den optimale energibalance med FUTURA+i.

Montagen startede i uge 12 og forventes afsluttet efteråret 2017.

Bygherre: Civica
Afd.: Kildemosen – afd. 325

Entreprenør: Magnus Truelsen & Buch A/S, Odense

Vis knapper
Skjul knapper