Hop til indholdet.
  • Dommervænget udskiftning af vinduer - Idealcombi
  • Dommervænget udskiftning af vinduer og facadedøre - Idealcombi
  • Dommervænget udskiftning af vinduer og facadedøre - Idealcombi
  • Dommervænget udskiftning af vinduer og facadedøre - Idealcombi
  • Dommervænget udskiftning af vinduer og facadedøre - Idealcombi
  • Dommervænget udskiftning af vinduer og facadedøre - Idealcombi
  • Dommervænget udskiftning af vinduer og facadedøre - Idealcombi
  • Dommervænget udskiftning af vinduer og facadedøre - Idealcombi
  • Dommervænget udskiftning af vinduer - Idealcombi

 AB Dommervænget  får nye vinduer og facadedøre 

Bebyggelsen Dommervænget Roskilde er opført i 1966/67 og fremstod oprindelig – men også tydelig mærket af tidens tand. Foreningen har derfor iværksat en større energirenoveringsplan.

Renoveringen er omfattende og indeholder en helt ny klimaskærm på facader, gavle og tage. Sagen blev opstartet i januar 2022 og forventes afsluttet medio 2023.

Opgaven er projekteret og styret af Rådgiver Danakon A/S og udført af entreprenørvirksomheden Hovedstadens Bygningsentreprise A/S.

 

Showroom og rådgivning

Boligforeningsbestyrelsen har forinden projektering været i tæt dialog med Idealcombi og har i den anledning benyttet vores showroom i Idealhuset Hvidovre.

Omdrejningspunktet for dialogen mellem foreningen og vores Ideaclombi vinduesrådgivere har i høj grad været omkring et vindues svage punkt og produktets opbygning. Foreningen ønskede ikke blot at få et nyt funktionelt vindues -og dørprodukt men også et produkt, som præsterer markedets længste levetid!

 

Ensartet i facadens udtryk på trods af forskellige løsninger

Ca 8.000 stk. elementer fra vores danske Idealcombi fabrik i Thy bliver installeret.

Særligt har Idealcombis nyeste produktserie Frame I (indadgående), som på udvendige mål og udseende matcher de udadgående Frame IC elementer, gjort vinduesarkitekturen yderst elegant og ensartet i facadens udtryk.

 

God totaløkonomi er nøgleordet

Kriteriet for valg af Idealcombi som leverandør blev truffet på baggrund af høj reduktion af varmeregning, lang levetid og god total økonomi, som på elegant vis er bygget ind i designet som matcher bygningernes oprindelige arkitektur.

210 andelshavere kan nu se frem til en tid, hvor de har taget højde for optimal energibesparelse og minimale vedligeholdelsesudgifter. Dommervænget vil bestå med en god fremtidig totaløkonomi.

 

God dialog og beboerinddragelse

På vinduessiden har beboerne i høj grad været medvirkende i valg af leverandør. Vi nyder når slutbrugerne bliver hørt og når god dialog parterne i mellem resulterer i flotte løsninger.

Fra Idealcombi skal der lyde en stor tak til alle sagens involverede beslutningstagere.

 

Entreprenør: Hovedstadens Bygningsentreprise A/S

Rådgiver: Danakon A/S

Bygherre: AB Dommervænget

 

 

Vis knapper
Skjul knapper