Hop til indholdet.

Havnehusene og Kanalhusene er opført på naboparceller på Aarhus Havn og omfatter i alt 421 boliger og cirka 30.000 m2 etageareal.

Havnehusene
Bebyggelsen består af 10 sammenhængende boligblokke, opført i varierende højder fra 4 til 11 etager.
De rummer 83 gennemlyste familie og +55 boliger samt 179 ungdomsboliger. På tagene er der glashuse/væksthuse som fælles opholdsarealer.

Bebyggelsen bliver et såkaldt nul-energihus, bl.a. via solceller på drivhusene og tagene og kommer dermed til at opfylde energi-kravet 2025.

Bebyggelsens varierede højder nedbryder skalaen og relaterer til traditionel bybygning i Aarhus. Boligerne er inddelt logisk i klassiske opgange med klare tilhørsforhold og ankomst. Hver bolig er gennemlyst og har sit private uderum med udsigt til vand og samtidig indblik til det fælles gårdrum. Ungdomsboligerne er placeret i en kompakt bygning med god kontakt mellem boliger og fællesfaciliteter. De solrige tagflader aktiveres med henholdsvis væksthuse og fællesrum, grønne vandopsamlende flader og solpaneler samt opholdsterrasser med fantastisk udsigt.​

Havnehusene har en kombination af de udadgående Futura+ vinduer og de indadgående Futura+i, som har samme udvendige design, som gør det muligt at opnå komplet arkitektonisk frihed i valget mellem indadgående og udadgående funktioner.

Aarhus Kommune præmierede den 1. oktober 2015 Havnehusene. Tildelingen sker på baggrund af den forståelse for arkitektur og kvalitet, som klart kommer til udtryk i bygningen.

 

Kanalhusene
Byggeriet varieres i etageantal fra fire til tolv etager, men inddeles som nabobygningen i mindre bygningsvolumener for at nedbryde husets store skala. Ydermere videreudvikles skalatilpasningstilgangen ved at inddele boligtårnene i endnu mindre bygningskroppe, så huset fremstår som en samling af forskellige huse stablet ovenpå hinanden.

De små, stablede huse bearbejdes med varierende vinduesudskæringer, altantyper og teglfacader. Hermed understreges intentionen om at skabe en boligbebyggelse som tilpasser sig både havnens store skala og Lystbådehavnens intime skala.

​I projektet er der lagt stor vægt på sammenspillet mellem bolig og ungdomsboligprojektet på nabogrunden. Derfor er der arbejdet der videre med en teglfacade som spiller sammen med den nabohusets forbandter og stentyper. Ydermere fortsættes det grønne gårdrum og stiernes design ind på nabogrunden for at binde de to byggerier sammen og styrke den samlede bebyggelses identitet.

Der er brugt indadgående Idealcombi Futura+i vindueselementer, som er kendetegnet ved slanke, elegante og minimalistiske linier.

 

Arkitekter: Adept og Luplau & Poulsen

Totalentreprise: Dansk Boligbyg A/S