Hop til indholdet.

Vibeeng er en arkitektonisk rød stjerne placeret midt i skov og eng. Den spændende skole er resultatet af en arkitektkonkurrence og var indflytningsklar i maj 2014.

Skolen er kendetegnet ved sit røde ydre og tagfladens forskellige knæk, der skaber kiplignende motiver i facaden og rumlig variation i interiøret. Samtidig giver den varierende tagflade optimale muligheder både for montering af solpaneler og for nordvendte lysåbninger. Aktive tiltag, der er med til at sikre en lavenergiskole.

Skolen er tænkt indefra og ud med et greb, der favner hele grunden og det landskab, der omgiver skolen. For at sikre dette greb har vi tegnet skolen med en stjerneformet organisering af funktioner og aktiviteter, hvor det centrale hjerterum både er ankomst-, samlings- og fordelingsrum til alle skolens aktiviteter. Hjerterummet er et landskabeligt rum i flere niveauer, der optager grundens terrænfald. Det er det sted hvorfra skolen henter sin energi – og det centrale omdrejningspunkt, man søger hen til for at få inspiration i mødet med andre. Vibeengskolen signalerer børn og leg med sit røde ydre og sine aktiverende læringsmiljøer både inde og ude.

Skolens landskab er udviklet med fokus på læring med støtte fra lokale- og anlægsfonden og Realdania.

Skolens idé og koncept er skabt af Arkitema Architects i forbindelse med arkitektkonkurrencen på basis af et byggeprogram udarbejdet af Cowi A/S. Efter arkitektkonkurrencen blev projektet færdigudviklet i nært samarbejde mellem Faxe Kommune, brugerne og rådgiverteamet

Vis knapper
Skjul knapper