Hop til indholdet.

Vogaskóli er en grundskole i Reykjavík,  som blev bygget i 1958. Antallet af studerende har varieret kraftigt i årenes løb, og i slutningen af ​​60’erne var det den største skole i landet.
I 1975 blev en ny bygning tilføjet til Vogaskoli. I 2004  besluttede byen, som følge af en ny stigning i antallet af studerende og ændringer i pædagogisk tænkning, at nedrive 1975-bygningen og bygge en ny udvidelse.

Den nye udvidelse er baseret på principperne om åben skolegang. Bygningen er centreret på en dobbelthøjshal omgivet på underetagen af ​​bibliotek, musik, køkken og administrationsområder og undervisningszoner for de yngste og for de ældre på den øverste. Afsnit mellem arealer minimeres og er om nødvendigt af glas eller bevægelige skillevægge. En stor trappe forbinder hallen til det øverste niveau, og dette kan bruges enten som publikumsplatform eller et stadium.

Der er i bygningen primært monteret Futura vinduer i fuld højde delt af skodder i klare farver. Undtagelsen er den mere massive beton på nordfacade som man har opført på grund ​​den støjende Skeidavogs vej.

Hovedindgangen er placeret ved krydset mellem den eksisterende bygning og den nye udvidelse.

Studio Granda Architects

 

Vis knapper
Skjul knapper