Hop til indholdet.

Med levetider på 25-35 år for de fleste nye vinduer er det som regel ikke holdbarheden, den typiske vindueskøber har fokus på ved valget af fabrikat. Men faktisk findes der i dag vinduer, som med næsten dobbelt så lang levetid giver væsentligt mere vindue for investeringen. Og som i tilgift giver åbenlyse gevinster i forhold til vinduets samlede miljøpåvirkning.

Da den nordjyske træ/alu vinduesproducent Idealcombi A/S lancerede deres seneste nyskabelse, en karmkonstruktion med massiv fals i højisolerende, uforgængelig termisk PUR, var det helt på linje med den kurs, virksomheden har fulgt siden starten i 1973. Gennem næsten et halvt århundrede er Idealcombi således gået forrest i bestræbelserne på at udvikle vinduet - hele tiden på jagt efter den næste forbedring. Og den næste efter den.

 

En stor investering

Ligesom Idealcombi’s tidligere nyskabelser har også den seneste lancering haft fokus på at øge vinduets holdbarhed ved at forbedre ethvert vindues absolut svageste punkt: karmfalsen.

”Når vi gennem alle årene har brugt så mange udviklingsressourcer på netop karmfalsen, så hænger det sammen med, at den udgør det, man kan kalde vinduets ”våde zone”,” siger Idealcombi ejer Martin Søgaard. Han forklarer, at et vindues karmfals særligt i den nederste del af vinduet bliver udsat for fugt og vand, fordi både regn og kondens helt naturligt bliver ledt ned og samles her. ”Hvis karmfalsen ikke effektivt er i stand til at lede vandet væk fra vinduet, vil det trænge ind i træet og vindueskonstruktionen og før eller siden forårsage råd,” påpeger Martin Søgaard og tilføjer: ”Husk på, at nye vinduer er en stor investering for de fleste. Derfor giver det mening at tænke langsigtet, når man skal vælge, frem for bare at kigge på prisen her og nu. Hvis en merpris på eksempelvis 10 procent betyder, at vinduet holder dobbelt så længe, vil det i sagens natur være den bedste investering set over hele vinduets levetid.”

Uforgængeligt materiale

I den seneste karmkonstruktion fra Idealcombi er falsen fremstillet af det højisolerende materiale termisk PUR, som har fået betegnelsen idealcore. Det giver ifølge Teknisk Direktør og ejer, Mikael Søgaard, en lang række fordele sammenlignet med konstruktioner i træ, aluminium eller komposit.

”Vigtigst af alt er termisk PUR både stærkt, fleksibelt og uforgængeligt,” fortæller Mikael Søgaard, der har været én af hovedpersonerne i udviklingen af Idealcore, som den nye karmfals er blevet døbt. Han forklarer, at termisk PUR er et celleplastmateriale, og at det gennem de seneste årtier har fundet vej til en bred vifte af vidt forskellige produkter fra vindenergi, møbel- og fødevareindustrien over isoleringsmateriale i køleskabe og fjernvarmerør til bilsæder, skosåler og skummadrasser.

Materialets styrke betyder helt konkret, at et vindue med Idealcore-karmfals vil have en forventet levetid på op til 70 år. ”I praksis er der andre dele af den samlede vindueskonstruktion, der vil være udtjent længe før karmfalsen, og som derfor vil afgøre det samlede vindues faktiske levetid. Men hvor falsen i de fleste andre konstruktionstyper er et af de svageste punkter, vil den med Idealcore være uforgængelig,” siger Mikael Søgaard.

 

God varmeøkonomi

Mens vinduets ekstra lange levetid er den helt afgørende fordel ved at fremstille karmfalsen i massiv Idealcore, fremhæver ejeren yderligere tre vigtige fordele.

1. I en tid, hvor der med rette fokuseres meget på varmetabet i en bygning, og hvor bygningsreglementet stiller stadig større krav til isoleringsevne, placerer den nye karmfals sig også på det område som klassens duks.

2. Isoleringsevne måles som et materiales varmetab angivet ved en lambdaværdi, hvor lav værdi er lig med høj isoleringsevne. For termisk PUR ligger denne værdi i den absolut laveste ende af skalaen med blot 0,074 W/mK. Til sammenligning har fyrretræ en lambdaværdi på 0,12 W/mK, altså mere end halvanden gange så høj, mens lambdaværdien for aluminium er på hele 220 W/mk.

3. ”Karmkonstruktionens høje isoleringsevne vil helt konkret udmærke sig som markedets varmeste karm med et mærkbart lavere varmeforbrug i boligen sammenlignet med eksempelvis rene trævinduer,” siger Mikael Søgaard og tilføjer, at såvel den lange levetid som den forbedrede varmeøkonomi tæller på plussiden i forhold til vinduets samlede klimaaftryk. ”I forhold til at skulle producere, udskifte og bortskaffe vinduerne, har det stor betydning for CO2-regnskabet, om et vindue holder dobbelt så længe, ligesom et lavere varmeforbrug i hele vinduets levetid i sagens natur også indebærer mindre CO2-udslip.”

Klart udsyn hele dagen

En afledt effekt af idealcore-karmens høje isoleringsevne er, at det velkendte problem med kuldebroer mellem vinduets udvendige og indvendige konstruktion reduceres betragteligt.

Netop kuldebroer har gennem årtier været en af vinduesproducenternes helt store udfordringer. Dels fordi det forringer boligens energibalance, men i høj grad også fordi kuldebroer er den direkte årsag til, at der dannes kondens på vinduet. Vinduer med en varm karmfals som Idealcore vil derfor i betydeligt mindre grad være udsat for kondensdannelse i morgen- og formiddagstimerne.

Færre ørentviste og edderkoppespind

Som den tredje fordel fremhæver Mikael Søgaard, at den massive idealcore-karmfals har en uforgængelig, helt glat og lukket overflade. I andre træ/alu-konstruktioner, hvor karmfalsen er fremstillet træ, komposit eller aluminium på træ/alu skalvinduer, har falsen typisk en række hulkamre og tilhørende drænhuller i overfladen. Formålet er at dræne regn- og kondensvand ind i konstruktionen og lede det væk.

”I og med at idealcore-falsen er massiv, har vi ikke behov for de sædvanlige hulkamre og drænhuller i karmen,” siger Mikael Søgaard og fremhæver en meget håndgribelig konsekvens, som de fleste mennesker vil sætte stor pris på. ”De her hulkamre fungerer i høj grad som et lunt skjulested for ørentviste og edderkopper, men med den massive fals og den glatte overflade vil vinduerne i langt højere grad være fri for edderkoppespind og kryb og kravl.” Han tilføjer, at den helt glatte overflade samtidig gør det nemt at tørre karmfalsen af med en fugtig klud fra tid til anden.

Karmfals i idealcore - Glat og rengøringsvenlig
Karmfals i idealcore - Glat og rengøringsvenlig

 

Eneste i Europa

Udviklingen af verdens første og stadig eneste karmfals på facadevinduer i termisk PUR har været en både lang, vanskelig og dyr proces. Det har således krævet hundredvis af test, tusindvis af ingeniørtimer og investeringer i millionklassen at nå frem til den helt rigtige løsning, både i forhold til produktet og produktionsanlægget. Men som direktør Martin Søgaard udtrykker det: ”Lige siden min far og hans bror startede Idealcombi i 1973, har vi været ret kompromisløse i vores konstante jagt på forbedringer. Og selvom arbejdet med uforgængelig isolering hurtigt viste sig at indeholde en del udfordringer, blev vi ved med at tro på, at det i sidste ende ville resultere i verdens bedste karmfals, hvilket var lige præcis, hvad det gjorde,” siger direktøren og tilføjer med et skævt smil: ”At det har været både svært og dyrt er jo nok også en væsentlig årsag til, at vi her seks år efter lanceringen stadig er de eneste, der leverer facadevinduer med en karmfals i termisk PUR.”

Martin og Mikael Søgaard ved støbeanlægget til Idealcore

Idealcore og miljøet

Som beskrevet tidligere i artiklen bidrager den massive idealcore-karmfals til at reducere vinduets samlede klimaaftryk på to måder. Som det ene betyder den lange levetid, at der bliver længere imellem udskiftning af vinduerne med tilhørende CO2-tung produktion og transport. Og som det andet er karmens høje isoleringsevne med til at reducere boligens energiforbrug.

Men hvad med de direkte og indirekte miljømæssige effekter af termisk PUR? Om det forklarer Mikael Søgaard, at det celleplastmateriale, som ved hjælp af ugiftige kemiske bindinger bliver opskummet til termisk PUR, ikke indeholder nogen miljøskadelige stoffer.

Hertil kommer, at den hastige udbredelse og anvendelse af PUR i et utal af produktkategorier, har gjort det interessant at kigge på affaldshåndteringen med kommercielle øjne.

I dag går restmaterialet fra fremstillingen af Idealcore-falsen stadig til almindelig forbrænding og indgår på den måde i Danmarks energiproduktion. Der er imidlertid projekter i gang, som i en ikke alt for fjern fremtid vil gøre det både muligt og rentabelt at genanvende restmaterialer fra PUR-produktionen, enten på vinduesfabrikken i Hurup eller hos andre PUR-producenter. Dermed vil Idealcombi i endnu højere grad kunne bidrage til en cirkulær økonomi, hvor produkter og dermed også værdifulde råmaterialer og ressourcer bliver sendt tilbage i kredsløbet frem for at blive brændt eller deponeret.

Mikael Søgaard nævner som eksempel det danske forskningsprojekt RePURpose. Det gennemføres i et partnerskab mellem Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og seks danske virksomheder inden for PUR-industrien, heriblandt Logstor A/S, der er verdens største producent af præisolerede rørsystemer, og ECCO Sko A/S, der i vid udstrækning anvender polyuretan i deres skosåler.

Formålet med forskningsprojektet er som det ene at udvikle metoder til at genbruge overskudsmateriale fra PUR-produktion som den hos Idealcombi. Det andet formål er at blive teknologisk i stand til at genanvende PUR-affald ved at dekonstruere det til dets oprindelige komponenter.

”Vi følger løbende projekter som RePURpose for ikke alene at være frontløber på produktudvikling og produktion, men i høj grad også gå forrest - også når det handler om affaldshåndtering og den grønne dagsorden i bredere forstand,” siger Mikael Søgaard og tilføjer: ”Med den ekstra lange holdbarhed, den høje isoleringsevne og udsigten til at kunne genanvende PUR’en, når vinduet engang om flere årtier skal udskiftes, vil Idealcore-karmfalsen i høj grad være med til at gøre vores vinduer til ikke bare nogle af de bedste, men også nogle af de grønneste.”

Idealcore anvendes, hvor det giver mening

Idealcombi tilbyder i dag vinduer til alle typer byggeri. Til boliger i moderne byggestil, hvor fokus er på minimalisme, slanke rammer og store glasflader, tilbyder virksomheden produktserien Futura+. Kunder, der ønsker et klassisk vindue med kitfals- eller glaslistelook, kan derimod vælge mellem serierne Nation og Frame IC.

Alle tre serier fås i både udad- og indadgående versioner og fælles for samtlige produkter i sortimentet er, at de er konstrueret med en indvendig karm og ramme i fingerskaret kernetræ og en udvendig klimaskærm i pulverlakeret aluminium

Idealcombi anvender Idealcore, hvor det giver mening – såvel funktionelt og økonomisk.

”Vi leverer i dag alle udadgående vinduer samt det indadgående Futura+i vindue med Idealcore, altså massiv karmfals i termisk PUR. Og selvom det nok placerer os i den højere ende af prisskalaen, har vores kunder for længst regnet ud, at den relativt lille merpris, de investerer her og nu, kommer mange gange tilbage i vinduets lange levetid,” slutter Martin Søgaard.

 

Idealcore karmfals - uforgængelig, vand- og fugtresistent

 

Vis knapper
Skjul knapper