Hop til indholdet.

Dansk vinduesindustri: Kæmpeinvesteringer i energioptimering tabt på gulvet

Hovedparten af den danske vinduesindustri raser mod det nyligt udsendte udkast til nyt bygningsreglement BR15. Minister for Klima- Energi- og Bygningsministeriet Rasmus Helveg Petersen har efter samråd med Velfac mod forventning valgt laveste fællesnævner, og herved tabes industriens kæmpeinvesteringer i energioptimerede løsninger med ét på gulvet.

Danske vinduesproducenter, Dansk Byggeri og stort set alle i Danmark, der har med vinduesproduktion at gøre, er i oprør. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har pludselig og helt uventet fjernet et krav fra bygningsreglementet – et krav, der blev indført i 2010, og som allerede på daværende tidspunkt blev varslet strammet i 2015. Det hele handler om vinduers indvendige overfladetemperatur: Jo højere krav til indvendig overfladetemperatur, jo større sikkerhed mod kondens og dermed skimmelsvamp:

– Den danske vinduesbranche, der årligt omsætter for 5 milliarder kroner, har de seneste år investeret massivt i at være på forkant i forhold til de stramninger, som blev varslet allerede i 2010. Nu er alle med en enkelt undtagelse så klar til at opfylde kravene, og så vælger ministeren laveste fællesnævner. Vi er meget overraskede og chokerede over beslutningen: Det her vil jo forringe vores konkurrenceevne, idet danske vinduer nu er for gode til det danske marked. Herved koster ministeren både danske arbejdspladser og forringer indeklimaet i danske hjem, forklarer adm. direktør Mads Storgaard Mehlsen fra Inwido-koncernen i Danmark, der står bag en lang række danske vinduesprodukter.

Det er Velfac, der er en del af VKR Holding, der har fået ministeren til at ændre mening. Velfac har produktet Velfac 200i, der som et af de to eneste registrerede produkter på energivinduer.dk fra de danske producenter, ikke lever op til kondenskravene og dermed det forventede krav om overfladetemperatur. Energistyrelsen har erkendt, at kravene i BR15 er blevet ændret som følge af en henvendelse fra VKR til ministeren, og det bidrager selvsagt til de øvrige producenters frustration:

– Det er klart, at vi må bøje os for tekniske og faglige argumenter, hvis de kommer i god tid, så vi kan produktudvikle og tilpasse produktionen. Problemet er blot, at det her kommer meget pludseligt, og at intet taler for at sænke kravene. En højere overfladetemperatur bidrager til alt det, som vi ellers arbejder for i Danmark – både energipolitisk og i relation til jobskabelse, og derfor føler vi os snydt af de ændrede rammevilkår, der er kommet over night, siger teknisk direktør Bent Søgaard fra Idealcombi, der som Inwido-koncernen hører til blandt de største danske producenter.

Både Mads Storgaard Mehlsen og Bent Søgaard er fortalere for den grønne omstilling og en udvikling i retning af yderligere energioptimering og bedre indeklima. Begge virksomheder investerer løbende betydelige summer i at forbedre produkternes energiperformance, og danske vinduesprodukter har således et godt ståsted i Europa:

– Vinduer produceret i Danmark har som mange andre danskproducerede byggematerialer et kvalitetsstempel qua deres gode performance. Det er blandt andet én af grundene til, at Vinduesindustrien fortsat har 3.000 produktionsarbejdspladser i Danmark. Vi skal ikke sælge ud af dette forspring ved at fjerne velintegrerede lovgivningskrav. Det er et skridt i den helt forkerte retning, slutter Mads Storgaard Mehlsen og Bent Søgaard samstemmende.

Børsen bringer desuden fredag den 20. februar en artikel om hele sagen – med et abonnement på Børsen kan du læse artiklen her:

Vinduesproducenter : Velux tryner os

Ingeniøren skriver ligeledes, d. 9. feb. 2015, om branchens undren over Velfac’s inflydelse:

Minister droppe krav om a t vinduer skal være kondensfri

 

Vis knapper
Skjul knapper