Hop til indholdet.

Renoveringen af Grønjordskollegiets facade og vinduer vil blive en markant forbedring både for kollegiets beboere og bygningerne.

Nye energivinduer fra Idealcombi skal bidrage til kollegie med bæredygtig fremtid
Grønjordskollegiet er stort og giver 1.195 personer husly. Det er opført i perioden 1969-1970 og der er i de senere år gjort mange tiltag for at højne kollegiets tilstand generelt ved at modernisere og implementere nye miljørigtige løsninger.
Blokkene er opført som betonelementbyggeri med sandwichydervægge i gavle og facader, og står nu overfor kollegiets absolut største renoveringsprojekt til dato.

Når den forestående facade- og vinduesrenovering er afsluttet, vil beboerne kunne se frem til en helt ny komfort med et bedre indeklima og et langt lysere og mere tidssvarende udtryk i boligerne

 

Alle facader skiftes til høj energieffektive vinduesløsninger
Amagers grønne kollegium vil efter renoveringen kunne leve endnu bedre op til navnet, når vinduesfabrikken Idealcombi’s helt nye slanke indadgående vinduer Frame I er monteret.

Den nye produktserie Frame I leveres med dreje/kip åbninger, og er blandt de mest energieffektive indadgående vinduesløsninger på markedet.

Der er til projektet blandt andet udviklet specialdetaljer med bl.a. spalteventiler i skoddeelementerne med udvendige jalousirammer i tidstypisk 70’er design, som sikrer god ventilation samt insektnet, som er udskifteligt fra indersiden.
Derudover er der på grund af vinduernes størrelser fremstillet 30 cm glasværn, som sikrer, at beboerne har god sikkerhed, men alligevel opnår et godt lysindfald i boligerne.

Vinduerne leveres desuden med solafskærmende glas og med Idealcombi’s sidste nye tiltag på brugervenlighed – en grebsaktiveret bremse på vinduets dreje/kip-funktion. Både vinduer og skoddeelementer er hvide indvendig med antracitgrå aluminium udvendig.

Udover energimæssige besparelser bidrager udskiftningen til Idealcombi vinduer også til et bedre indeklima og minimalt behov for vedligeholdelse, hvilket uden tvivl også vil falde i god jord hos kollegiets beboere.

 

Det gode samarbejde under projektering har ført til optimale løsninger
Igennem hele projekteringsfasen har Idealcombi været taget med på råd i rådgivning på løsninger og udvikling. Det er en fornøjelse, når afsæt i en gensidig forståelse bringer optimale løsninger til veje. Løsninger, som ikke bare på energi, men også på design og brugervenlighed stemmer overens med bygherrens og de kommende brugeres ønsker.

Rådgiver på projektet er Ingeniørfirmaet  Torkil Laursen A/S og det er facadespecialist  Casadana A/S, der har vinduesentreprisen.

Projektet forventes færdigt i marts 2022.

Bygherre: FA09

 

 

 

 

 

Vis knapper
Skjul knapper