Hop til indholdet.

Lige nu er der godt gang i vinduesudskiftningen i AB Borup på Borups Allé.

Vinduesmontagen startede i august og forventes afsluttet i april 2020.

Vinduerne  er i serien Frame IC med glaslistemarkering og er forsynet med sprosser.
De er opdelt som de oprindelige vinduer i 1, 2 eller 3 fag og er sidehængte eller sidestyrede.

Da en del af lejlighederne ikke har et vindue eller en terrassedør, der er stor nok til at opfylde kravene til brandredning, monteres der i disse lejligheder et 2-fags vindue med brandredningspost.

Den mørkegrønne farve på ydersiden er valgt ved en beboerafstemning.

På grund af ejendommens beliggenhed har vinduernes lyddæmpende egenskaber været en afgørende faktor – og der er opnået byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune til udskiftning af de eksisterende vinduer til støjisolerende vinduer.

Det er Sjællands Vindues- og Dørcenter A/S, der står for vinduesmontagen, som primært foregår fra lift.

Rådgiver: SBS Rådgivning A/S

 

 

  

Vis knapper
Skjul knapper