Hop til indholdet.

Mange arkitekter kender dilemmaet: En ældre ejendom skal have udskiftet vinduer. Og mens såvel kommuner som arkitekter på den ene side gerne vil fastholde facadens originale udtryk, er der samtidig et tungtvejende ønske fra bygherren om en både vedligeholdelsesvenlig, langtidsholdbar og energirigtig løsning.

Da Idealcombi i 1988 lancerede markedets første træ/alu-vindue med karmfals i pulverlakeret aluminium, var det intet mindre end en revolution. For første gang kunne man nu få et karm/rammevindue, der var uforgængeligt i den mest udsatte del af konstruktionen, den såkaldt våde zone. Det varede da heller ikke længe, før CombiFrame, som den epokegørende nyskabelse hed, blev forsøgt efterlignet af konkurrenter med større eller mindre held.

I de efterfølgende årtier har udviklingsfolkene hos Idealcombi igen og igen trådt sporene for vinduer og døre med den ene innovation efter den anden. Hele tiden med sigte på at skabe vinduer med endnu bedre egenskaber og endnu længere levetid. Og samtidig med en dyb respekt for Danmarks arkitektoniske traditioner. Det sidste kommer ikke mindst til udtryk i de to produktserier Frame IC og Nation IC. Her genskabes det klassiske karm-/rammevindue i en energioptimeret konstruktion, hvor den våde zone er udført i termisk PUR - også kaldet Idealcore - med vedligeholdelsesvenlig klimaskærm i aluminium.

 

Fokus på kvalitet og æstetik

”Når vinduerne i ældre ejendomme skal udskiftes, havner arkitekter og bygherrer ofte i et klassisk dilemma,” siger Mikael Søgaard, der er teknisk direktør, chef for udviklingsafdelingen og ejer Idealcombi sammen med fætteren Martin Søgaard. Han fortæller, at de fleste arkitekter helt naturligt ønsker at bevare en bygnings originale udtryk, men at de samtidig gerne vil høste de energi- og kvalitetsmæssige gevinster ved moderne vindueskonstruktioner. Et dobbeltsidet ønske, der netop bliver opfyldt med Nation IC og Frame IC.

”Vores vigtigste mission i Idealcombi har altid været at udvikle vinduet, så det til enhver tid lever op til selv de højeste krav og forventninger fra såvel arkitekter som bygherrer,” siger Mikael Søgaard og tilføjer: ”Men allerhelst vil vi jo hele tiden være et skridt foran, så vi ikke blot følger udviklingen, men så det er os, der driver den og løbende introducerer markedet for nye og bedre løsninger.”

 

At Idealcombi gennem mange år er lykkedes med at være vinduesbranchens fyrtårn fra det vindblæste Thy, understreges af en perlerække af nyskabelser og små og store forbedringer. Mens de oftest har handlet om at udvikle produkter med markedets længste levetid og styrke karmfalsen og dermed optimere holdbarheden i vinduets våde zone - senest med en fuldstøbt uforgængelig karmfals i homogent vandbestandigt materiale - kommer den faglige ærgerrighed også til udtryk på andre parametre.

”Vi traf for eksempel en lang række bevidste valg, da vi udviklede Frame IC og Nation IC, blandt andet omkring materialer, dimensioner og konstruktion. Det sidste betyder, at vores vinduer er konstrueret til at holde længere end noget andet vindue og samtidig bevare et æstetisk attraktivt udseende gennem hele levetiden,” fastslår Mikael Søgaard.

Han suppleres af salgs- og marketingdirektør Claus Winther, som fremhæver, at den høje grad af fokus på detaljen har gjort Idealcombi til, hvad han uden tøven vil betegne som ”vinduernes Wegner” med henvisning til den verdenskendte danske møbelarkitekt Hans J. Wegner.

"Godt nok kan møbler ikke sammenlignes med et vindue, som jo alt andet lige vil være et industriprodukt. Men Idealcombi vinduer er vinduesbranchens svar på Wegner," siger Claus Winther.

 

”Hos Idealcombi sammentapper vi vores elementer på traditionel håndværksmæssig maner og vi sliber vores træelementer, før vi maler emnerne. Ligeledes maler vi vinduerne to gange, og det er den slags små og store detaljer, der har betydning for både kvalitet, levetid og finish,” fortæller Claus Winther og fastslår i samme åndedrag, at nogle af de tekniske valg også sætter deres naturlige aftryk på prisen. ”Vi er ikke sat i verden for at lave markedets billigste vinduer. Vi er sat i verden for at lave de absolut bedste vinduer til en konkurrencedygtig pris. Og det sjove er jo, at vi meget tit kommer ud som det optimale valg, når en bygherre regner på investeringen i et længere perspektiv.”

 

Frihed til at vælge

Den seneste udfordring for udviklingsfolkene hos Idealcombi har været at give arkitekterne en længe efterspurgt frihed til at kombinere udadgående og indadgående vinduer i en klassisk ejendomsfacade, uden at det behøver ske på bekostning af det arkitektoniske helhedsudtryk.

Indadgående og udadgående vinduer i samme facade

”Indadgående vinduer har traditionelt været kendetegnet ved nogle ret bombastiske dimensioner. Af samme grund har det hidtil været en stor udfordring for arkitekter og bygherrer harmonisk at kunne kombinere indadgående og udadgående vinduer i en ejendomsfacade,” siger Mikael Søgaard. Det blev derfor modtaget med stor begejstring hos arkitekterne, da Idealcombi i midten af 2020 annoncerede, at de to klassiske vinduesserier Frame IC og Nation IC nu også kunne fås i en indadgående version med nøjagtig samme udvendige dimensioner som deres udadgående søsterprodukter.

”Vi lytter konstant til markedet og vores kunder” fortæller Claus Winther, ”og derfor kom genintroduktionen af vores populære vendefals i samme moment. Arkitekterne kan nu så at sige få i både pose og sæk, når de skal tegne en facade med klassiske karm/ramme-vinduer,” lyder det fra salgsdirektøren. Det er således muligt at få det helt rigtige arkitektoniske udtryk i de klassiske vinduer med kitfals- eller glasliste-look, også i de tilfælde hvor praktiske omstændigheder nødvendiggør, at der nogle steder i ejendommen monteres indadgående vinduer, fx af hensyn til bygningshøjde, vinduespudsning, svalegange eller udvendig solafskærmning.

Godkendt af Stadsarkitektens Direktorat

Da Idealcombi for år tilbage var langt fremme med udviklingen af en helt ny udgave af det klassiske træ-/aluvindue med karmfals og klimaskærm i aluminium, søgte man sparring udefra til de sidste designdetaljer. Salgs- og marketingdirektør Claus Winther kontaktede arkitekt Ole Horst, som på daværende tidspunkt sad i afdelingen for byfornyelse under Stadsarkitektens Direktorat i Københavns Kommune, og som i den egenskab var en af de førende kapaciteter inden for bevaring af gamle ejendomme fra perioden 1850-1960.

Ole Horst, Arkitekt MAA

Ole Horst indvilgede i at bidrage til finpudsningen af den nye vinduesserie og var blandt andet med til at finde den helt rigtige dimensionering af karm og rammer samt vinkel på ”kitfals”-placeringen i vinduets rammedesign. Kort efter blev vinduet lanceret under navnet Nation IC, og siden har det indtaget positionen som markedets absolutte bestseller inden for klassiske træ/alu-vinduer.

”Da Claus Winther kontaktede mig, var det i forbindelse med et konkret SAVE-listet (”fredet”) projekt på Østerbrogade i København, hvor man ønskede at erstatte de gamle trævinduer med nye og mere energirigtige og vedligeholdelseslette træ/alu-vinduer,” siger Ole Horst. Løsningen på Østerbrogade-projektet blev forløberen for en type vinduer, som siden har fundet vej til utallige renoveringer i hele Storkøbenhavn med det formål at sikre lang levetid, nem vedligeholdelse og et bedre energiregnskab.

Ole Horst fortæller, at der i de følgende år var to fabrikater af klassiske karm/ramme-vinduer med aluminiumskappe, heriblandt Nation IC, som kommunens arkitekter kunne forhåndsgodkende uden at skulle se nærmere specifikationer for projektet.

”Som kommunale arkitekter kunne vi i sagens natur ikke anbefale et bestemt produkt, hvis en bygherre spurgte om vores mening” fastslår Ole Horst, der imidlertid ikke er bange for at fremhæve vinduerne fra Idealcombi som sin personlige favorit, efter at han i 2018 gik på pension fra Københavns Kommune. Han laver fortsat en del arkitektopgaver i eget regi, mest enfamiliehuse og mest som fritidsbeskæftigelse, og her bliver Nation IC altid anbefalet, hvis et hus skal have træ/alu-vinduer med kitfals-look.

”Generelt er jeg meget begejstret for Idealcombi’s produkter, fordi de ganske enkelt bare er i orden, både arkitektonisk og kvalitetsmæssigt,” siger Ole Horst og tilføjer, at vinduerne efter hans mening slår konkurrenterne på mange parametre. ”Et eksempel er deres opbygning af vinduerne samt hængsler og greb, som i min optik er helt i top.”

Ole Horst nøjes i øvrigt ikke med at anbefale Nation IC og de andre Idealcombi-vinduer til sine kunder. ”Jeg har selv et ældre byhus fra 1875 med sprossevinduer, og her har jeg selvfølgelig også monteret Nation IC; ikke bare fordi jeg har sat mit eget aftryk på vinduets design, men fordi det slet og ret er det bedste på markedet.”

Tro mod traditionen

Gennem årene har Idealcombi leveret tusindvis af Nation IC og Frame IC til renoveringen af ældre etageejendomme, ikke mindst i Københavnsområdet. En af de renoveringsarkitekter, der har været tæt på adskillige af disse projekter, er Lars Bøjen Jørgensen, indehaver af rådgivningsvirksomheden Byggerådgivning DANMARK.

”Vi er ikke på nogen måde farvede i vores valg af producent, men når det kommer til parametre som proportioner, overflader, glanstal, farvesætning og arkitektonisk udtryk, er der bare ikke rigtig nogen, der kan matche Idealcombi,” forklarer den erfarne renoveringsarkitekt, når han bliver spurgt om sit hyppige førstevalg af de klassiske træ-/alu-vinduer fra Thy.

Siden han etablerede Byggerådgivning DANMARK i 2016, er det kun gået en vej for virksomheden, der i dag har en samlet renoveringssum på mellem 300 og 350 millioner kroner. Mange af projekterne handler om store karreer med klassiske etageejendomme fra 1920’erne og frem til 1970'erne. Der er således ofte tale om projekter i de ydre områder af Storkøbenhavn, fx Bispebjerg, Husum, Vanløse og Virum.

Fælles for alle renoveringsprojekterne er, at Byggerådgivning DANMARK går grundigt og analytisk til værks for at vise ejendommens arkitektoniske historie størst mulig respekt. Lars Bøjen Jørgensen og hans medarbejdere dykker eksempelvis tit ned i stadsarkiverne og finder gamle billeder, som man analyserer.

Lars Bøjen Jørgensen, Byggerådgivning DANMARK

”Vi gør en dyd ud af at føre en ejendom tilbage til dens originale udtryk med dyb respekt for den oprindelige arkitektur. Oven i det handler det i høj grad om at give bygherren en god og saglig rådgivning,” siger Lars Bøjen Jørgensen og uddyber: ”Når vi bringer ejendommen tilbage til det oprindelige udtryk, handler det blandt andet om at optimere glasandelen og kigge på farven i glasset. Samtidig spiller glanstallet i lakeringen en meget stor rolle.”

Lars Bøjen Jørgensen forklarer, at mange producenter overfladebehandler deres aluminiumsvinduer med glansgrader på helt op imod 60, hvilket får overfladen til at se blank og plastikagtig ud. Omvendt vil en lav glansgrad bringe den udvendige aluminiumsoverflade tættere på den oprindelige matte oliemaling, der typisk har været brugt til en ejendoms originale vinduer.

”Idealcombi er stadig den eneste producent, der for alvor er i stand til at arbejde uden for standardpaletten, og som samtidig kan levere med et stort glasareal og et tilpas lavt glanstal,” fastslår Lars Bøjen Jørgensen.

Effektiv støjdæmpning

For nogle år siden blev landets kommuner pålagt at kortlægge støjniveauet i kommunen. I Københavns Kommune udarbejdede man i den forbindelse et såkaldt ”kunstigt støjkort” ved at kombinere relevante GIS-data med de nyeste trafikmålinger. Og her slog Tomsgårdsvej ud i den helt høje ende af skalaen med omkring 75 dB i direkte støj.

”Beboerne i Storgårdens 208 lejligheder levede rent ud sagt i et sandt støjhelvede,” siger Lars Bøjen Jørgensen og forklarer, at alle lejligheder har køkken ud til gaden, mens halvdelen af lejlighederne tillige har soveværelse ud mod den 4-sporede Tomsgårdsvej. ”Man kunne ganske enkelt ikke føre en normal samtale i sit køkken og for halvdelens vedkommende heller ikke i soveværelset.”

Kravet til de nye vinduer var derfor, at de som samlet element skulle kunne dæmpe den direkte støj med hele 44 dB. Et ambitiøst krav, og Idealcombi var igen en af meget få vinduesproducenter, der kunne indfri en acceptabel lyddæmpning i et standardprodukt.

Vindue i AB Storgaarden

Glæde hos beboerne

Effekten for de hen ved 500 beboere i Storgården kan ikke overdrives, fortæller Lars Bøjen Jørgensen. ”Frem for alt har det reducerede støjniveau forbedret deres livskvalitet mærkbart. Tænk engang, nu kan de føre en samtale i deres eget køkken eller soveværelse,” smiler han og tilføjer, at energioptimeringen af ejendommen samtidig har betydet, at beboerne nu kan bevæge sig rundt i lejlighederne i strømpesokker, hvor gulvene tidligere var så kolde, at det krævede hjemmesko eller tykke skisokker. De nye vinduer har da også medført, at ejendommens energimærke er gået fra D til C; en forbedring, der ud over de lunere gulve naturligvis også kan aflæses på beboernes varmeregning.

”Jeg har talt med flere af beboerne, og de er virkelig glade for de mange forbedringer, renoveringen har ført med sig både funktionelt og arkitektonisk,” siger Lars Bøjen Jørgensen. Han lægger desuden vægt på, at renoveringen i høj grad har været med til at værdisikre ejendommen og gjort det nemmere at tiltrække nye beboere. ”Folk har pludselig fået en friværdi i deres bolig, og flere beboere vil blive boende længere end hidtil, hvormed der opstår et stærkere socialt fællesskab i ejendommen,” siger han.

Også på den fremadrettede vedligeholdelseskonto kan andelsboligforeningens bestyrelse notere sig store gevinster. Ejendommens nye vinduer betyder nemlig, at man slipper for at skulle male de udvendige rammer hvert femte til syvende år. Fremover skal vinduerne blot tørres af med en fugtig klud af beboerne selv.

”Det er der ganske vist ikke så mange, der får gjort i praksis,” siger Lars Bøjen Jørgensen og tilføjer med et skævt smil: ”Men det er de ikke spor kede af hos kommunens arkitekter, for det er faktisk bare med til at give ejendommen en naturlig patina, der bringer den endnu tættere på det originale udtryk fra opførelsen i 1935.”

AB Storgaarden - Tomsgaardsvej
Vis knapper
Skjul knapper