Hop til indholdet.

Idealcombi har egen kørselsafdeling med egen vognpark og dygtige chauffører, der ved hvordan vores elementer skal behandles.

Vi har valgt at håndtere fragt og levering selv for at sikre dig den bedste service, der til hver en tid lever op til vores kvalitetskrav i forbindelse med leverancer af vores vinduer og døre.

Vi fjerner på samme tid et mellemled i kommunikationen, hvis uheldet mod alle forventninger er ude.

 

Aflæsning og håndtering

Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne eller tilføjer håndværkerne unødige ergonomiske belastninger.

 

Kontrol ved modtagelse

Ved modtagelsen skal køber kontrollere, at leverancen er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, og at der ikke forekommer åbenlyse mangler, fejl eller transportskader ved elementerne.

Hvis der er forhold, der giver anledning til reklamation, skal Idealcombi’s serviceafdeling straks underrettes på tlf. 9688 2500, før monteringen påbegyndes.

Et monteret element er at betragte som et accepteret element, med mindre der skriftligt er indgået anden aftale med Serviceafdelingen.

 

Transportemballage og opbevaring af vinduer

Mærkater og korkbrikker på ruder bør fjernes indenfor 1-2 uger efter modtagelsen.
Evt. hjørnebeskyttere, afdækningsfolier eller anden beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med monteringen af elementerne.

Ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de holdes fri af underlaget.

Du har mulighed for at tilkøbe:
• Anvendelsespakning med din ønskede nummerering
• Foliering af dine paller
• Elementmærkning

Kontakt din interne sælger, hvis du ønsker at vide mere herom.

OBS!
Emballagen/foliering fra fabrik er kun beregnet til at beskytte elementerne under transporten og som støv- og smudsbeskyttelse under tør opbevaring - den er ikke egnet som afdækning for vejrlig på selve byggepladsen.
Derfor skal elementerne beskyttes mod nedbør/vejrlig ved en stabil afdækning.

Der skal være mulighed for ventilation omkring elementerne, så risikoen for kondensdannelse under afdækningen begrænses.
Måtte uheldet være ude, og der konstateres vandophobninger under folieringen, skal denne fjernes omgående, således at elementerne kan tørre for at undgå følgeskader af vand på produktet.

Separate ruder bør opbevares under tag.

Produktskader, opstået p.g.a. ukorrekt opbevaring, dækkes ikke af produktgarantien.

 

Lagerhotel

Vi kan tilbyde mulighed for lagerhotel hos ekstern samarbejdspartner.

Kontakt din sælger såfremt der måtte opstå behov i forbindelse med omrokering af din byggeperiode.

Opbevaring og lagerfaciliteter afregnes billigst i regning.

Vis knapper
Skjul knapper