Hop til indholdet.

Hos Idealcombi har vores thyboske stædighed gennem årene resulteret i nyskabende vinduer, der bedre end de fleste reducerer energiforbruget og holder regnvand og kondens ude af konstruktionen.

Flere og flere af vores kunder er imidlertid begyndt at fokusere på en helt anden udfordring. De er begyndt at efterspørge noget af det mest basale, vi mennesker har behov for. Ro og fred fra omgivelserne.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er trafikstøj vokset til at være det næststørste miljøproblem i Europa, kun overgået af luftforurening. Kigger man på Miljøstyrelsens seneste støjkort, viser det da også, at næsten hver tredje danske bolig er støjbelastet eller stærkt støjbelastet. Den skræmmende virkelighed er derfor, at omkring halvanden million danskere må leve med trafikstøj, der overstiger den vejledende grænseværdi på 58 dB.

Trafikstøj er sundhedsskadeligt

Over de seneste år har adskillige internationale undersøgelser vist, at mennesker, der udsættes for konstant trafikstøj, har en markant øget risiko for bl.a. hjerte/karsygdomme, diabetes, søvnproblemer og stress. Helt konkret anslås det, at op imod 500 danskere hvert år dør for tidligt som en indirekte konsekvens af støjgener fra vejtrafikken. Det er næsten tre gange så mange, som der omkommer i trafikulykker.

Trafikstøj er særligt skadelig om natten, fordi den frarøver os den nattesøvn, vi alle sammen har brug for. Og bliver især den dybe søvn reduceret, kan det have alvorlige konsekvenser i form af bl.a. forhøjet blodtryk og et svækket immunforsvar. Det betyder også, at man om muligt bør have soveværelse i et rum, der vender væk fra den værste støjkilde. Samtidig vil det være en god idé at have særlig fokus på netop soveværelset, hvis man overvejer at investere i støjreducerende vinduer i sin bolig. Men mere om det senere i artiklen.

Trafikstøj forringer huspriserne

De omfattende sundhedsmæssige effekter af trafikstøj smitter helt naturligt af på samfundsøkonomien. De nyeste opgørelser peger således på, at støjen fra de danske veje hvert år koster samfundet et 2-cifret milliardbeløb.

Det er imidlertid ikke kun staten (og dermed skatteborgerne), der må punge ud. Også de boligejere, som må lægge ører til de uønskede decibel, kan se effekten i form af værditab på deres hus eller lejlighed.

Af Miljøstyrelsens rapport ”Hvad koster støj?” fremgår det for eksempel, at priserne på huse beliggende ud til almindelige veje falder med 1,2 procent for hver decibel, vejstøjen overstiger 55 dB. Det tilsvarende tal for huse beliggende ud til motorveje er 1,6 procent værditab pr. dB.

 

Lad os tage et (realistisk) eksempel:

Du bor i et hus til 3 millioner kroner. Der anlægges en motorvej i nabolaget. Den øgede trafik medfører, at støjniveauet omkring dit hus stiger 10 dB. Dit hus taber dermed 480.000 kroner i værdi – medmindre du gør noget for at lægge en dæmper på de konstant rullende bilisters vejstøj.

Vinduer – en afgørende forskel

Der er flere forskellige faktorer, der hver for sig kan bidrage til at reducere trafikstøjen i et boligområde. Fra myndighedernes side er nogle af de mest anvendte værktøjer støjskærme, omfartsveje og sænkede fartgrænser.

Når det kommer til det indendørs støjniveau i boliger, kontorbygninger og lignende, er der imidlertid ét tiltag, der dæmper mere end noget andet: Støjreducerende vinduer.

Det har man bl.a. fået øjnene, og i høj grad også ørerne, op for i Københavns Kommune. Her har man som et led i kommunens handlingsplaner for vejstøj renoveret næsten to tusind boliger med støjdæmpende vinduer i perioden 2013-2018. Samtidig er det målet at støjisolere yderligere 3.700 støjbelastede boliger i forbindelse med kommende byfornyelsesprojekter frem mod 2023.

Et af de byfornyelsesprojekter, der fremhæves i den seneste handlingsplan for øget støjreduktion, er boligblokken ”AB Storgården”. De 208 lejligheder ligger ud til den stærkt trafikerede Tomsgårdsvej i Københavns Nordvestkvarter. Beboerne led derfor voldsomt under vejstøj på helt op til 78 dB, hvilket er 10 dB over grænseværdien for den højeste støjkategori, ”stærkt støjbelastet”.

AB Storgården, Tomsgaardsvej

I Københavns kommune drøftede man i detaljer to forskellige vinduesprodukter i hhv. træ og kombineret træ/alu for at præcisere deres potentiale i forhold til æstetik, bevaringsværdi, støjkrav og funktionalitet samt økonomi. Valget faldt på træ/alu-løsningen fra Idealcombi, for som man skriver i handlingsplanens casehistorie om AB Storgården:

”Det viste sig, at træ/alu-vinduerne i en løsning med 3-lags glas kunne indfri alle krav, især i forhold til støjbeskyttelse og et indendørs lydniveau på 38 dB, og derved give bedre indeklima og livskvalitet for beboerne.”

 

Fra støjhelvede til frirum og friværdi

På AB Storgården var det rådgivningsvirksomheden Byggerådgivning DANMARK, der hjalp boligforeningens bestyrelse med at gennemføre det omfattende renoveringsprojekt. Herfra fortæller direktør Lars Bøjen Jørgensen, at kommunens støtte til vinduerne fra Idealcombi faktisk var historisk. Det var nemlig første gang nogensinde, at kommunen gav økonomisk støtte til en udskiftning med kombinerede træ/alu-vinduer. At det tilmed skete i en ejendom, der af Slots- og Kulturstyrelsen er tildelt den høje bevaringsværdi for facade og arkitektur SAVE 3, gjorde godkendelsen endnu mere opsigtsvækkende og opgaven var med Lars Bøjen Jørgensens ord et klart udtryk for, at Idealcombi som en af absolut få danske producenter kan levere vinduer, som tilgodeser både støj, energi og arkitektonisk udtryk.

Om trafikstøjen siger han: ”Beboerne i Storgården levede faktisk i et sandt støjhelvede.” Han forklarer, at alle lejligheder har køkken ud til gaden, mens halvdelen af lejlighederne tillige har soveværelse ud mod den 4-sporede Tomsgårdsvej. ”Man kunne ganske enkelt ikke føre en normal samtale i sit køkken eller soveværelse.

Lars Bøjen Jørgensen - Byggerådgivning Danmark

Værdien af de nye vinduer fra Idealcombi kan derfor ikke overdrives, fortæller Lars Bøjen Jørgensen. ”Frem for alt har det reducerede støjniveau forbedret beboernes livskvalitet mærkbart. Tænk engang, nu kan de føre en samtale i deres eget køkken eller soveværelse,” smiler han. I tilgift har de fået nye vinduer, som ikke kræver fremtidig malerbehandling og kun kræver minimalt vedligehold.

Der er forskel på støj

De lydvinduer, der forlader Idealcombis topmoderne fabrikker i vindblæste Thy, er i de fleste tilfælde specialkonstrueret efter kundens individuelle behov og typisk med afsæt i en akustisk rapport fra entreprenøren. Det er der to grunde til, fortæller Bo Larsen, salgschef for Idealcombi i Østdanmark.

For det første er lyd ikke bare lyd og støj ikke bare støj. Det handler derfor om at konstruere lydvinduerne til bedst muligt at bryde svingningerne i de specifikke lydbølger, der rammer ejendommens forskellige facader,” forklarer han og tilføjer, at der eksempelvis er stor forskel på de lydbølger, der skabes af en konstant strøm af biler på en motorvej, og dem, der hidrører fra hyppige accelerationer og nedbremsninger på en trafikeret byvej.

Støjens forskellighed bliver ifølge Bo Larsen yderligere kompliceret af, at lyd bevæger sig opad. I etageejendomme vil der derfor ikke alene være forskel på det akustiske behov for dæmpning på bygningens forskellige facader (øst-vest-nord-syd), men tillige på de forskellige etager.

Vi har for eksempel leveret lydvinduer til etagebyggerier, hvor der er anvendt mange forskellige sammensætninger i lydkonstruktionerne for at opnå den optimale støjdæmpning i hele bygningen,” fortæller Bo Larsen.

Bo Larsen - Idealcombi, Salgschef Øst

Den anden grund til, at arkitekter og rådgivende ingeniører ofte har brug for individuelle beregninger fra Bo Larsen og Idealcombi’s salgsafdelinger, er, at vindueseksperterne har hele fem ”tangenter” at spille på, når de skal konstruere et lydvindue.

  1. Antallet af ruder i lydvinduet (2-lags eller 3-lags)
  2. Typen og tykkelsen af glasset
  3. Afstanden mellem de enkelte glaslag
  4. Lyddæmpende folier
  5. Lyddæmpende gas imellem ruderne

 

Grundlæggende kan man sige, at tykkere glas og større afstand mellem glassene giver større lydreduktion. Da kunsten som nævnt er at bryde lydbølgernes svingninger i vinduets glaslag, opnår man imidlertid den største støjreduktion ved at konstruere vinduet med glaslag i forskellige tykkelser og med forskellige afstande.

Et perfekt resultat kræver med andre ord, at konstruktørerne har både erfaringen og kompetencerne til at spille på de fem tangenter og sammensætte den mest effektive kombination i forhold til de konkrete akustiske forhold.

Vi starter altid med glasset,” siger Bo Larsen og forklarer, at den rette kombination af glastype, glastykkelse og afstand mellem rudelagene i mange tilfælde kan sikre den nødvendige støjreduktion – og vel at mærke inden for Idealcombi’s standard karm- og rammedimensioner.

I situationer, hvor der er store krav til lyddæmpningen, benytter vi lydglas med en særlig lydfolie, som det for eksempel er tilfældet med vinduerne til AB Storgården på Tomsgårdsvej. Og er der behov for yderligere effekt, vil næste skridt typisk være at erstatte den sædvanlige argongas mellem glaslagene med den mere lyddæmpende, men også noget dyrere kryptongas,” forklarer salgschefen.

Bo Larsen understreger, at det af både økonomiske og konstruktionsmæssige årsager ikke er så simpelt, at man altid bare vælger de tykkeste glas med den største afstand. ”Man skal lige huske at have med i ligningen, at en ekstra millimeter i glastykkelse betyder 2,5 kilo ekstra på vægten pr. m2,” siger han. For at sikre den ønskede funktion i bl.a. hængslerne, er det derfor nødvendigt at indregne rudernes vægt som en faktor også.

Særlige lydprodukter

Som en ekstraordinær lydopbygning har Idealcombi’s konstruktører mulighed for at tilføje vinduet en indvendig forsatslydramme. Den mulighed udnyttes bl.a. i den særlige produktvariant, der betegnes ”akustisk lydvindue”. Da der samtidig benyttes et lamineret lydglas på 10 mm, præsterer vinduet en imponerende støjreduktion på hele 49 dB.

Idealcombi Akustisk Vindue

 

En alternativ vinduesopbygning som lyddæmpning i den allerhøjeste ende af skalaen, er de såkaldte russervinduer. Her er der reelt tale om to vinduer, der er sammenbygget med et lydisolerende materiale imellem de to karme. På den indvendige side kan den øverste del af vinduet åbnes indad, mens den nederste del tilsvarende kan åbnes udad på den udvendige side.

Gevinsten ved denne konstruktion er, at lyden for at slippe ind i bygningen skal kæmpe mod fysikkens love. Af samme grund reduceres den indendørs støj til 46 dB, selvom vinduerne er åbne for udluftning og ventilation.

Idealcombi Russervindue

Lukkes de indvendige og udvendige vinduer, overholder russervinduet - som alle andre lydprodukter fra Idealcombi - kravet i det nye bygningsreglement på 33 dB (Lden) indendørs.

Lyd er det nye sort

Salgschef Bo Larsen lægger ikke skjul på, at interessen for lydvinduer er vokset markant inden for de seneste år.

Lyd er ganske enkelt det nye sort i byggebranchen,” siger han og fortsætter: ”Hvor det for ti år siden var energioptimering og minimalt vedligehold, der stod øverst på agendaen, er det nu meget tydeligt, at både myndigheder, bygherrer og rådgivere har rettet deres fokus mod de voldsomme menneskelige konsekvenser af støjgener. Derfor er det også et stort plus i vores salg, at Idealcombi i dag er i stand til at levere effektiv støjreduktion i alle vores produktlinjer,” slutter han med henvisning til det brede produktsortiment i Idealcombi, som består af de 6 produktserier Futura+, Futura+i, Frame IC, Frame I, Nation IC og Nation I.

 

Vis knapper
Skjul knapper