Hop til indholdet.

Generelt om overfladebehandling på træ-dele

Harpiks-knopper og knastgennemslag
Idealcombi kvalitetsoptimerer og fingerskarrer alle træprofiler, hvilket betyder, at vi fjerner mindst 95% af alle knaster, vindridser og andre defekter. Det giver træprofilerne større stabilitet, og problemet med  knastgennemslag, gule skjolder og harpiksknopper i overfladebehandlingen er stærkt reduceret.

Træ er et levende naturmateriale, og det må derfor accepteres, at der selv med den bedste overfladebehandling kan dannes harpiksknopper under malingen, og der kan forekomme gennemslag fra imprægneringen.

Hvis harpiksen trænger igennem malingen, som små dråber, kan den let fjernes med sprit. Hvis harpiksen sidder som knopper under malingen, bør der gå 2-3 år, eller indtil harpiksen er kommet igennem  overfladebehandlingen, hvorefter den fjernes med sprit, eller i grovere tilfælde skrabes og slibes bort, inden der males på ny. Specielt ved lyse farver kan der forekomme gule misfarvninger, der, som oftest, let lader sig fjerne med sprit

Disse problemer er ofte mere udtalte i år med varme somre (tropisk klima) og kan komme meget hurtig på specielt sydvendte facader.

Se i øvrigt DVV’s bilag til de Tekniske Bestemmelser, som omhandler “Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer

 

Vedligeholdelse af overfladebehandling på træ-dele

Samtidig med jævnlig afvaskning af trædelen i lunkent vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel bør man være opmærksom på, om der er opstået skader på – eller en nedbrydning af overfladebehandlingen.

Hvis der er behov for genoprettelse af en nedbrudt overfladebehandling bør følgende fremgangsmåde anvendes:

Afrensning
Et effektivt forarbejde er afgørende for behandlingens holdbarhed og vedhæftning.
Der startes med en grundig afvaskning med vand tilsat ammoniak eller grundrengøringsmiddel (ikke opvaskemiddel). Løstsiddende maling skrabes af og eventuel harpiks kan fjernes med sprit.

Grunding
Eventuel blotlagt træ, som vender mod det fri, grundes med klar træbeskyttelse, grundingsolie. Når den er tør slibes let med sandpapir på alle flader og kanter og slibestøvet fjernes med børste eller klud.

Slutbehandling
Der afsluttes med 2 gange strygning i den aktuelle farve. Vi anbefaler at anvende det samme vandfortyndbare produkt, som elementerne oprindeligt er overfladebehandlet i. Vi oplyser gerne nærmeste forhandler af
produktet.

 

Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør vedligeholdsintervallet tilpasses forholdene

 

Gode råd

• Læs altid brugsanvisningen på den valgte maling grundigt igennem inden arbejdet påbegyndes.
• Alle flader og false skal være tørre og frie for snavs og støv, inden arbejdet startes.
• Alle tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke overmales. Vær her opmærksom på at tætningslisten sidder løstmonteret i en not, og er let at afmontere før der males og efterfølgende genmontere, når malingen er tør.
• DVV’s garantimærke må ikke overmales.
• Der males lettest til kant, når der anvendes afdækningstape.
• Anvend altid en god pensel i passende bredde.
• Arbejd altid vådt i vådt, herved undgås overlapninger.
• Hav altid en klud og en plastpose ved hånden. Kluden bruges til aftørring af eventuelle fejlstrøg og dryp fra penslen, mens posen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser.
• Husk altid at oplukkelige rammer ikke må lukkes før malerbehandlingen er helt tør.

 

Det må frarådes at anvende rene plastmalinger til slutbehandling, da tætningslister mellem karm og ramme kan indeholde syntetiske gummier, som har tendens til at klæbe fast i denne overflade.

 

Yderligere oplysninger
I Malerfaglig Behandlings Katalog (MBK) er der givet en tilbundsgående information for den professionelle bruger. MBK udgives af Overfladeteknik, Teknologisk Institut.

Vis knapper
Skjul knapper