Hop til indholdet.

Miljø hele vejen rundt

Idealcombi forholder sig aktivt til miljøhensyn i hver eneste fase af produktionen. Det er vores miljøpolitik løbende at revidere og optimere vores produktionsprocesser, så vi kontinuerligt sikrer et reduceret energiforbrug og en reduceret miljøbelastning. Langt den største miljøbelastning sker hos forbrugeren i form af varmetab gennem vinduer og døre. Derfor vægter vi det højt at informere og vejlede kunderne til det mest energirigtige valg.

Udvikling
Vi udvikler hele tiden vores produkter, så de lever op til de miljøstandarder og –krav, samfundet og lovgivningen stiller til os alle som borgere. Faktisk er vi foran lovgivningen i vores udvikling, og sikrer derved at vores produkter lever op til fremtidens krav. Derved er vi med til at sætte standarden for fremtidens produkter. Idealcombi’s produkter er blandt de absolut mest energibesparende på markedet. Vi bestræber os ligeledes på, at udviklingen er baseret på materialer med mindst mulig miljøpåvirkning, herunder vægt af råmaterialer, som påvirker miljøbelastningen ved transport. For eksempel har vi erstattet en del træ/komposit med PUR, som er et lettere materiale.

Indkøb
Vi anvender FSC®-certificeret træ fra bæredygtigt skovbrug. Vores valg af leverandører er desuden påvirket af et nærhedsprincip, således at miljøbelastning i forbindelse med transport af materialer minimeres.

Genanvendelse

Affaldstræ fra produktionen anvendes blandt andet til opvarmning af egne kedler og om sommeren leveres det træ, som vi ikke selv genanvender til træpiller, spånpladefremstilling, MDF-fremstilling m.m. Aluminiumsaffald bliver smeltet om og genbrugt, ligesom glasaffald bliver sendt til genanvendelse. I alle former for overfladebehandling anvender vi de mest miljøvenlige produkter. Al overflademaling på trækomponenter er vandbaseret og vi anvender et genvindingssystem, således at farvepartikler skilles fra overskydende lak fra produktionen, hvorefter den overskydende lak kan genanvendes.

Transportaffald fra leverandører som f.eks. pap, papir og plast sorteres og genanvendes 100%, ligesom paller indgår i et retursystem.

Transport/Logistik

Vi arbejder kontinuerligt på en optimering af det brændstofforbrug, der går til transport til og fra produktionen. Således vil vi ved nyanskaffelser tilstræbe os køb af den højeste miljø-norm. Vores chauffører oplæres i brændstofbesparende kørsel og den enkelte lastbil monitoreres for brændstofforbrug pr. kilometer, så der kan optimeres mest muligt.

Logistikafdelingen sørger altid for at vores lastbiler er fyldt helt op og den kortest mulige og mest direkte rute planlægges – derudover tilstræber vi at minimere tomkørsel på hjemturen, da vi de afhenter råmaterialer samt returvarer til fabrikken i Hurup på tilbagevejen.

Bortskaffelse
Elementer fra Idealcombi har en lang levetid, men når tiden kommer til bortskaffelse, kan store dele af elementerne genbruges. Vi anbefaler derfor, at elementer afleveres på en genbrugsstation og skilles i de fraktioner, som den lokale genbrugsplads anviser, således at mest muligt kan genanvendes.

Var indholdet nyttigt?

Vis knapper
Skjul knapper